УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • О. Г. Кірдіна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • З. І. Третяк Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • І. Ю. Чечоткіна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.78-79.282614

Ключові слова:

залізничний транспорт, управління витратами, цифровізація, цифрові рішення, інформаційна система

Анотація

У статті досліджено сучасний стан залізничного транспорту і виявлено погіршення фінансово-економічного становища підприємств галузі. З’ясовано, що для підприємств залізничного транспорту характерна низька ефективність системи управління витратами, неналежна дієвість та прозорість механізмів їх контролю та моніторингу. Вказано, що на сучасному етапі слід забезпечити цифровізацію інформаційних потоків при управлінні витратами з метою формування ефективної інформаційної системи управління витратами залізничного транспорту. Встановлено, що більшість завдань при управлінні витратами на залізничному транспорті вирішуються за рахунок рутинної роботи співробітників підприємств з використанням різного незалежного програмного забезпечення. Це пов’язано з різноманітністю таких завдань, недостатнім впровадженням систем, що дозволяють автоматизувати їх виконання, неповнотою вихідних даних для роботи таких систем, а також неповною інтегрованістю існуючого програмного забезпечення між собою. Доведено доцільність використання цифрових рішень у сфері управління витратами залізничного транспорту, що сприятиме істотному скороченню витрат на управління ланцюжком транспортно-логістичного обслуговування.

Біографії авторів

О. Г. Кірдіна, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

З. І. Третяк, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

І. Ю. Чечоткіна, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Дикань В. Л., Єлагін Ю. В. Інформаційні технології підвищення ефективності пасажирських перевезень. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 52. С. 107-110.

Овчиннікова В.О., Торопова В.І.Розвиток підприємств залізничного транспорту України в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Вип. 68. С. 175-181.

Токмакова І. В., Чередниченко О. Ю., Войтов І. М., Паламарчук Я. С. Цифрова трансформація залізничного транспорту як фактор його інноваційного розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Вип. 68. С. 125-134.

Токмакова І. В. Інтелектуальні технології удосконалення адаптивного управління на залізничному транспорті. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 50. С. 303 – 319.

Топоркова О. А. , Шило Л. А., Ролік В. В. Управлінські аспекти аналізу витрат залізничного транспорту. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». 2016. Вип. 12. С. 42-48.

Сергієнко М. М. Системноситуаційне управління витратами локомотивного господарства залізничного транспорту : дис канд. екон. наук : 08.07.04 / Київський університет економіки і технологій транспорту. К., 2006. 240 с.

Железняк О. О., Олещенко Л. М. Визначення собівартості пасажирськотранспортного процесу. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 11. С. 218-226.

Укрзалізниця збільшила вантажний потік проти березня на 24 %. Укрінформ: веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3549163-ukrzaliznica-zbilsilavantaznij-potik-proti-berezna-na-24.html (дата звернення: 31.08.2022).

«Укрзалізниця» у серпні наростила обсяг перевезень: найбільший приріст в агросекторі. Економічна правда: веб-сайт. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/2/691045/ (дата звернення: 02.09.2022).

Фінансово-економічне обгрунтування Державного інвестиційого проєкту «Оновлення локомотивного парку (парку електровозів) акціонерного товариства «Українська залізниця» (придбання 130 вантажних електровозів). Офіційний вебпортал парламенту України: веб-сайт. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/794848 (дата звернення: 30.08.2022).

«Укрзалізниця» декларує прибуток за 2021 рік. finbalance.com.ua: веб-сайт. URL:

https://finbalance.com.ua/news/ukrzaliznitsya-deklaru-pributok-za-2021-rik (дата звернення: 01.09.2022).

«Укрзалізниця» розраховує отримати 11 млрд грн від підняття вантажних тарифів. forbes.ua: веб-сайт. URL:

https://forbes.ua/inside/ukrzaliznitsyarozrakhovue-otrimati-11-mlrd-grn-vidpidnyattya-vantazhnikh-tarifiv-mayzhepolovinu-zaplatyat-akhmetov-i-agrarii-yakinaslidki-dlya-biznesu-29062022-6863 (дата звернення: 02.09.2022).

ЄБРР додатково направить 98,5 млн євро на підтримку ліквідності «Укрзалізниці». mind.ua: веб-сайт. URL: https://mind.ua/news/20246438-ebrrdodatkovo-napravit-985-mln-evro-napidtrimku-likvidnosti-ukrzaliznici (дата звернення: 02.09.2022).

S&P знизило кредитний рейтинг «Укрзалізниці». mind.ua: веб-сайт. URL:

https://mind.ua/news/20242500-sandamppznizilo-kreditnij-rejting-ukrzaliznici (дата звернення: 31.08.2022).

За чотири роки УЗ має погасити боргів на майже 900 млн доларів. railinsider.com.ua: веб-сайт. URL: https://www.railinsider.com.ua/za-chotyryroky-uz-maye-pogasyty-borgiv-na-majzhe-900-mln-dolariv/ (дата звернення: 03.09.2022).

Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства «Українська залізниця»: Постанова Верховної Ради України від 16.02.2022 р. № 2055-IX. Законодавство України: веб-сайт. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2055-20#Text (дата звернення: 07.09.2022).

Аналіз стану безпеки руху та аварійності на наземному транспорті в Україні за 2021 рік. Державна служба України з безпеки на транспорті: вебсайт. URL:

http://dsbt.gov.ua/sites/default/files/imce/Bezpeka_DTP/2022/analiz_avariynosti_2021.pdf (дата звернення: 10.09.2022).

Стан і пріоритети розвитку транспортної інфраструктури. Logistics in Ukraine: веб-сайт. URL: https://logisticsukraine.com/ (дата звернення: 07.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг