МОРАЛЬНІ ДИЛЕМИ В ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ: ПРИРОДА, ВИДИ, ФАКТОРИ ПОВЕДІНКИ, РІШЕННЯ (ПІДХІД ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ)

Автор(и)

  • В. В. Компанієць Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", Ukraine
  • О. О. Бела Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.78-79.282640

Ключові слова:

моральні дилеми, економіка, економічна поведінка, детермінація, домінанта, совість, моральна відповідальність, соціальна відповідальність, моральне лідерство

Анотація

У публікації розглянуті моральні дилеми, які виникають в економіці та бізнесі. На основі підходу духовно-моральної детермінації обґрунтовано природу моральних дилем та детермінація вибору їх рішення і відповідної поведінки. Залежно від того, що виступає внутрішнім мотиватором поведінки керівника або бізнесмена виділено чотири типи відповідальності бізнесу: моральна відповідальність; екстернальна, прагматична і дистантна соціальна відповідальність. Проаналізовано дослідження видатних учених минулого В.Франкла та О. О. Ухтомського, щодо самодетермінації поведінки людини, яка визначається спрямуванням (домінантою) особистості або на вищі духовно-моральні виміри, дії відповідно до совісті, потреб ближнього, або домінантою на власні егоїстичні бажання і потреби. Наведено види економічної поведінки менеджера (підприємця), що відповідають цим домінантам. Вчення про домінанту підтверджується сучасними науковими дослідженнями в області нейрофізіології. Нейронні мережі людини формуються протягом життя через досвід і навчання, і відповідають їм. Тому, для формування домінанти на совісті та іншій людині, майбутньому керівнику, бізнесменові необхідно мати приклад відповідної поведінки і самому напрацьовувати цю домінанту через власні дії. Для рішення складних моральних дилем в практиці управління необхідно виховувати моральних лідерів та моральні норми в суспільстві, навчати майбутніх фахівців з економіки та менеджменту навикам морального вибору, етичного обґрунтування рішень, використовуючи як кращий вітчизняний досвід, так і розроблені сучасними фахівцями стандартні прийоми і рекомендації.

Біографії авторів

В. В. Компанієць, Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

академік Академії економічних наук України, д.е.н., професор

О. О. Бела, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Seven priorities for EMEIA boards to transform their 2022 agenda. URL: https://www.ey.com/en_gl/boardmatters/seven-priorities-for-emeia-boards-totransform-their-2022-agenda#chapter2 (дата звернення: 15.07.2022).

PwC’s 25th Annual Global CEO Survey. Reimagining the outcomes that matter. URL: https://www.pwc.com/gx/en/ceo-genda/ceosurvey/2022.html (дата звернення: 15.07.2022).

Is this the moment for emerging markets to prioritize integrity? Global Integrity Report — emerging markets perspective. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/eycom/en_gl/topics/assurance/ assurancepdfs/ey-is-this-the-moment-for-emergingmarkets-to-prioritize-integrity.pdf (дата звернення: 15.07.2022).

Andrew Gordon. Tunnel vision or the bigger picture? The EY Global Integrity Report 2022 reveals how a focus on governance can help reimagine corporate integrity. URL: https://www.ey.com/en_gl/forensic-integrity-services/how-afocus-on-governance-can-help-heimaginecorporate-integrity (дата звернення: 17.07.2022).

Індекс сприйняття корупції - 2021. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeksspryjnyattya-koruptsiyi-2021/(дата звернення: 17.10.2022).

The State of Moral Leadership in Business 2020. URL: https://thehowinstitute.org /moral-leadershipreport-2020/(дата звернення: 17.07.2022).

David De Cremer, Wim Vandekerckhove (2016) Managing unethical behavior in organizations: The need for a behavioral business ethics approach. URL:

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-management-andorganization/article/managing-unethicalbehavior-in-organizations-the-need-for-abehavioral-business-ethicsapproach/603C8C0268869CBC1A98F38D16D51C42

Jason Brennan, William English, John Hasnas, Peter Jaworski. Business Ethics for Better Behavior. URL:

https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190076559.001.0001/oso-9780190076559-chapter-1 (дата звернення: 18.07.2022).

Компанієць В.В., Крацер В.В. Щодо проблем цифрової етики бізнесу / В.В. Компанієць, В.В. Крацер // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2020. - № 74. - С. 150-164 (дата звернення: 18.07.2022).

Компанієць В.В. Моральні основи економіки та підприємницької діяльності : підручник / В. В. Компанієць. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – 454 с. URL: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/385 (дата звернення: 17.10.2022).

Франкл У. Людина у пошуках сенсу: Збірник: Пер. з англ. та нім. / Загальн. ред. Л. Я. Гозмана та Д. А. Леонтьєва; вст. ст. Д. А. Леонтьєва. - М.: Прогрес, 1990. - 368с: іл. - (Б-ка зарубіжної психології).URL:

https://imwerden.de/pdf/frankl_chelovek_v_poiskakh_smysla_1990.pdf (дата звернення: 17.07.2022).

Франкл В. «Динаміка та цінності»— погляд з іншого боку. URL: https://www.management.com.ua/vision/vis002.html (дата звернення: 17.07.2022).

Ухтомський А.А. Інтуїція совісті. URL: http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=philosophy&author=uhtomskiy-аa&book=1996 (дата звернення: 07.07.2022).

Петренко О.Б. Роль теорії домінанти О.Ухтомського (1875–1942) у розвитку комплексної науки про людину. URL: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/article/view/127/129 (дата звернення: 07.07.2022).

Ухтомський, A. (2002). Домінант. Статті різних років. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=80570&p=1 (дата звернення: 07.07.2022).

Мораль на захисті бізнесу. URL: https://reputationcapital. Blog /2021/11/moral-na-zashhite-biznesa/?lang=uk (дата звернення: 07.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу