ВИСОКОШВИДКІСНИЙ РУХ, ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Н. Є. Каличева Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • І. В. Соломніков Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • М. В. Кузьменко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.78-79.282643

Ключові слова:

високошвидкісний рух,, транспортне обслуговування, ефективність, конкурентоспроможність, безпека, пропускна спроможність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань забезпечення якісного перевірного процесу шляхом запровадження високошвидкісного руху. На даний час вітчизняні транспортні підприємства працюють у несприятливих економічних  умовах, які перешкоджають їхньому ефективному функціонуванню. Відзначено, що забезпечення швидкісного залізничного сполучення має певні технічні особливості, тому для його реалізації повинні бути дотримані відповідні умови, а саме мають бути  встановлені об'єкти технічного регулювання, розроблені вимоги безпеки, визначені способи оцінки  відповідності інфраструктури та рухомого складу тощо. Особливістю реалізації швидкісного руху на сучасних залізницях є можливість використання високошвидкісних  послуг на наявній інфраструктурі та звичайних послуг на  високошвидкісній  інфраструктурі. Тож необхідно звернути увагу на вдосконалення колійного комплексу  шляхом впровадження нових технологічних рішень, особливо при ремонті колій.

Біографії авторів

Н. Є. Каличева , Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

І. В. Соломніков, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., старший викладач

М. В. Кузьменко, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Бараш Ю. С., Момот А. В. Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2013. Вип. 6. С. 7-22

Божок Н.О. Напрямки впровадження швидкісних пасажирських перевезень в Україні. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2013 Вип. 5. С. 46–56.

Зайцева І.Ю. Особливості створення на залізницях України мережі швидкісних залізничних магістралей. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 60. С. 86–93.

Назаренко І.Л. Інноваційний розвиток залізничного транспорту в Україні шляхом становлення швидкісного руху. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 64. С. 255–262.

Назаров О.А. Проблеми й перспективи розвитку високошвидкісного пасажирського залізничного транспорту. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2018. Вип. 16. С. 77–82.

Лук’янова О.М. Сучасний стан та перспективи розвитку мережі швидкісних залізничних магістралей в Україні в умовах євроінтеграції. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20, ч. 2. С. 107–110.

Ломотько Д.В., Воскобойников Д.Г., Листопад М.С., Сірадчук А.Д. Шляхи удосконалення технологій мультимодальних швидкісних пасажирських перевезень. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2017. Вип. 13. С. 59-66

Дикань В.Л. Скоростное движение железнодорожного транспорта в мире и перспективы его развития в Украине. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2010. № 32. С. 15–25

Каличева Н.Є., Білоус І.В., Ніколаєнко Г.О. Вплив високошвидкісного руху на конкурентоспроможність підприємств залізничного транспорту. Наукові праці МАУП. Економічні науки. Київ : Міжрегіональна Академія управління персоналом. 2021. Вип. 3 (62). С. 16-19

Дикань В.Л., Толстова А.В. Механізм державного регулювання відтворення та розвитку економіки України в ринкових умовах. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2022. № 76-77. С. 5-12.

Володимир Кулачок. Складники занепаду Укрзалізниці.URL: https://urm.media/volodimir-kulachok-skladniki-zanepadu-ukrzalizniczi/ (дата звернення 26.10.2022 р.)

Каличева Н.Є., Тихонравов С.М., Біляєва Я.Б. Особливості інноваційного розвитку колійного господарства залізничного транспорту України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 55. С. 68– 72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України