ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОБОТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • В. І. Торопова Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286544

Ключові слова:

інноваційна трансформація, розвиток, підприємство, роботизація, тенденції, роботизовані технології

Анотація

В статті встановлено, що  підприємства залізничного  транспорту сьогодні функціонують в умовах повного спрацювання  основних фондів, пасивності їх  інноваційної політики, низької якості транспортно-логістичних послуг та незадоволення потреб клієнтів, що в цілому негативно впливає на  результативність діяльності і  потенціал подальшого розвитку. Доведено, що наявні проблемні питання унеможливлюють активне впровадження робототехніки на підприємствах залізничного транспорту. Запропоновано організаційно-економічну модель управління процесом роботизації підприємств залізничного транспорту, що орієнтується на стратегічні орієнтири розвитку, передбачає якісне інфраструктурне забезпечення та виконання функцій планування, організації, мотивації і контролю. Встановлено, що  головною умовою забезпечення ефективності реалізації процесу роботизації підприємств  залізничного транспорту є формування команди управління цим процесом. Розглянуто  особливості формування даного виду груп працівників.

Біографія автора

В. І. Торопова, Український державний університет залізничного транспорту

аспірантка

Посилання

Дикань В. Л. Стратегічні пріоритети розвитку економіки України в умовах зміни світових центрів економічної та політичної влади. Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013. №41. С. 11 – 16.

Дикань В. Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України. Вісник економіки транспорту і промисловості, 2015. №51. С. 9 – 20.

Дикань В. Л., Корінь М. В. Концепція впровадження цифрового реінжинірингу в діяльність промислових підприємств. Адаптивне управління: теорія і практика». 2020. № 8 (16). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/292/264.

Зубенко В. О. Зміна парадигми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств України. Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012. №40. С.160 – 162.

Дикань В. Л., Токмакова І. В., Овчиннікова В. О., Корінь М. В., Толстова А. В. Основи бізнесу : навч. посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 290 с.

Назаренко І.Л. Управління потенціалом підприємств інтелектуального бізнесу. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції: монографія / за заг. ред. Л. Л. Калініченко. Х.: ФОП Панов А.М., 2017. С. 105 – 117.

Обруч Г. В. Збалансований розвиток підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації економіки: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2020. 402 с.

Денисенко П. А., Кубатко О. В., Шкарупа О. В., Яременко А. Г. Інтелектуалізація господарських процесів у напрямі досягнень цілей сталого розвитку. Вісник СумДУ. Серія «Економіка», 2021. № 3. С. 190 – 196.

Компанії Китаю на глобальному ринку робототехніки. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230857.

До 2026 року ринок цифрової трансформації досягне 1247 мільярдів доларів. URL:

https://worldvision.com.ua/k-2026-godurynok-tsifrovoy-transformatsii-dostignet1247-milliardov-dollarov.

Овчиннікова В. О., Панкратов С. В. Діджиталізація процесу інноваційної діяльності залізничного транспорту. Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського, 2019. № 4 (2). С. 25 – 29.

Брюховецька Н. Ю., Богуцька О. А. Інтелектуалізація підприємств: підходи, сутність, структура. Економічний вісник Донбасу, 2020. № 1 (59). С. 92–100.

Брюховецька Н. Ю., Чорна О. А. Інтелектуалізація як пріоритетній напрям розвитку промислових підприємств в умовах індустрії 4.0. Економіка промисловості, 2019. № 4 (88) С. 29-45.

Торопова В. І. Інструменти активізації інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту. Причорноморські економічні студії, 2021. № 67. С. 49-53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства