ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

  • Цзян Пань ННІ «Каразінська школа бізнесу» ХНУ імені В.Н. Каразіна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286698

Ключові слова:

інвестиційно-інноваційний розвиток, територія, організаційно-економічні умови, індустріальний парк, технопарк

Анотація

Встановлено, що на сучасному етапі важливого значення набуває створення організаційно-економічних умов для інвестиційно-інноваційного розвитку територій та регіонів, що можливо реалізувати шляхом розбудови такої інноваційної інфраструктури як технологічні та індустріальні парки. Досліджено вітчизняний досвід створення різного роду суб’єктів інноваційної інфраструктури, у т.ч. законодавчого забезпечення їх функціонування та інструментів державної підтримки їх створення. Розглянуто приклади світового досвіду розбудови технопарків. Обґрунтовано доцільність створення індустріального парку та віртуальної цифрової інфраструктури забезпечення його діяльності як базису активізації інвестиційноінноваційного розвитку територій та регіонів.

Біографія автора

Цзян Пань, ННІ «Каразінська школа бізнесу» ХНУ імені В.Н. Каразіна

аспірант

Посилання

Дикань В. Л. Розбудова індустріальних парків як основа економічного відродження України. Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management: Scientific and pedagogic internship (October 10 – November 20, 2022., 2022. Riga, Latvia). Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. рp. 45-47.

Зельдіна О. Поняття інвестиційно-інноваційної моделі в умовах сталого розвитку економіки України. Господарське право і процес. 2020. № 7. С. 83-88.

Корінь М. В., Абдуллаєв А. І., Польгуй Д. Г. Розроблення моделі управління інвестиційним забезпеченням проєктів розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонної співпраці. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2019. № 67. С. 238-247.

Кублікова Т., Кузнєцова І. Розвиток інноваційної інфраструктури як основа процесів диверсифікації економіки України. Економічний аналіз. 2022. Т. 32. № 1. С. 58-70.

Родченко В. Б., Прус Ю. І. Глобальні орієнтири просторового розвитку в сучасних умовах: виклики для України. Соціальна економіка. 2018. Вип. 55. С. 50-61.

Стегней М. І. Інвестиційноінноваційні домінанти сталого розвитку територіальних одиниць. Економіка і суспільство. 2015. Вип. 1. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/1_ukr/09.pdf (дата звернення: 07.12.2022).

Стан розвитку інноваційної інфраструктури. Міністерство економіки України : веб-сайт. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=022cfe7f-2c18-4545-ab69-1a3a39aea3f8&title=StanRozvitkuInnovatsiin oi Infrastrukturi (дата звернення: 15.12.2022).

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 526-р. Законодавство України : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-D1%80#Text (дата звернення: 17.12.2022).

Китайський економічний слід в Україні: аналітична записка. Центр економічної стратегії : веб-сайт. URL: https://ces.org.ua/chinese-money-in-ukraine/(дата звернення: 05.12.2022).

Питання створення технопарків та інноваційних структур інших типів: Розпорядження Президента України від 23.01.1996 р. № 17/96-рп. Законодавство України : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 17/96-%D1%80%D0%BF#Text (дата звернення: 15.12.2022).

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.1999 р. № 991-XIV. Законодавство України : вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text (дата звернення: 15.12.2022).

8 технологічних революцій України. Революція сьома: технопарки. techiia.com : веб-сайт. URL: https://techiia.com/ua/news/8-tehnologichnihrevolyucij-ukrayini-revolyuciya-somatehnoparki (дата звернення: 17.12.2022).

Скляров Р. Інноваційні парки: досвід України і світу. business.ua : вебсайт. URL: https://business.ua/strategies/5757-innovatsijni-parkidosvidukrajini-21.ta-svitu (дата звернення: 17.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством