НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ І ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ЙОГО РОБОТИ

Автор(и)

  • О. Г. Кірдіна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • А. Ю. Ковальов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286706

Ключові слова:

залізничний транспорт, конкурентоспроможність, рентабельність, цифровізація, інноваційно-технологічний парк

Анотація

Встановлено, що на тлі фрагментації світової економіки та порушенням глобальних ланцюгів створення вартості додатковим випробуванням для вітчизняних суб’єктів господарювання стало загострення міждержавного конфлікту та активізація бойових дій у країні. Виявлено стале погіршення обсягових та якісних показників роботи залізничного транспорту і послаблення його конкурентних позицій на ринку транспортно-логістичних послуг. Досліджено особливості роботи залізничного транспорту в умовах ведення бойових дій і встановлено розширення кола завдань АТ «Укрзалізниця», пов’язаних із забезпеченням національної безпеки. Проаналізовано усталені проблеми функціонування залізничного транспорту. Досліджено пропозиції науковців щодо підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту. Доведено, що в умовах посилення нестабільності зовнішнього середовища та поглиблення соціально-економічної кризи в країні саме міжгалузеве інноваційне партнерство за участю залізничного транспорту слід розглядати як дієвий інструмент забезпечення його конкурентоспроможності. Відзначено доцільність створення інноваційно-технологічного парку, діяльність якого буде спрямована на генерування інноваційних ідей і розроблення інноваційної продукції. Вказано на значний потенціал формування безшовної транспортно-логістичної системи та надання інтегрованої транспортної послуги завдяки впровадженню цифрових рішень у залізничній галузі.

Біографії авторів

О. Г. Кірдіна, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

А. Ю. Ковальов, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Дикань В. Л. Індустріальноінноваційні центри як основа технологічного розвитку українських залізниць. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58. С. 7-9.

Дикань В. Л., Воловельська І. В. Розробка організаційно-економічної моделі інноваційної платформи. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 9-17.

Каличева Н.Є. Теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах трансформації бізнес-середовища: дис. …д-р екон. наук: 08.00.04. Харків, 2019. 525 с.

Корінь М. В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 401 с.

Лук’янова О. М., Борисенко О. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничної галузі в сучасних умовах. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 36. URL : http://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/34.pdf(дата звернення: 14.12.2022).

Овчиннікова В. О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України : монографія. Х. : УкрДУЗТ, 2017. 427 с.

Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України : монографія. Х. : УкрДУЗТ, 2015. 403 с.

Чорний В. В. Конкурентні переваги залізниць на ринку вантажних перевезень. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 1 (56). URL : https://economicvistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=115 (дата звернення: 14.12.2022).

Частка зернових вантажів в експортних перевезеннях УЗ досягла 55%. railinsider.com.ua : веб-сайт. URL : https://www.railinsider.com.ua/chastkazernovyh-vantazhiv-v-еksportnyhperevezennyah-uz-dosyagla-55/ (дата звернення: 15.12.2022).

У 2022 році втрати аграрного сектора внаслідок логістичних проблем можуть сягнути близько $ 10 млрд. agravery.com : веб-сайт. URL : https://agravery.com/uk/posts/show/u-2022-roci-vtrati-agrarnogo-sektora-vnaslidoklogisticnih-problem-mozut-sagnuti-blizko-10-mlrd (дата звернення: 18.12.2022).

Коефіцієнти до Збірника тарифів. АТ «Укрзалізниця» : веб-сайт. URL : https://www.uz.gov.ua/ (дата звернення: 14.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України