ФІНАНСОВИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ НА ТРАНСПОРТІ

Автор(и)

  • О. Г. Кірдіна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • О. Д. Стешенко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286747

Ключові слова:

фінансові ризики, ризик-менеджмент, транспортні підприємства

Анотація

В сучасних реаліях проблема класифікації, оцінки і обліку ризиків має істотне теоретичне і прикладне значення як важлива складова частина теорії і практики фінансового ризик-менеджменту на транспорті. Як показує досвід, управління ризиками здатне запобігати кризовим явищам, зменшити їх негативні наслідки, оздоровити фінансовий стан підприємств, підвищити їх конкурентоспроможність. Комплексний розгляд і докладна класифікація видів ризиків допоможе в побудові оптимальної системи фінансового ризик-менеджменту. Встановлено, що фінансові ризики мають різні джерела виникнення. Фінансові втрати за ними можуть бути пов’язані з факторами зовнішнього та внутрішнього характеру. Такі фінансові ризики можуть призводити до значних фінансових втрат і загрожувати фінансовій безпеці підприємства.

Біографії авторів

О. Г. Кірдіна, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н, професор

О. Д. Стешенко, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2003. 504 с.

Дикань В. Л., Обруч Г. В. Формування бізнес-моделі збалансованого розвитку підприємств в умовах цифровізації економіки. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка». 2021. Вип. 11 (22). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/406/350 (дата звернення: 28.12.2022).

Токмакова І.В., Войтов І.М., Паламарчук Т.О. Формування стратегічного потенціалу підприємств залізничного транспорту. Харків, УкрДУЗТ, 2019. № 66. С. 130-139.

Овчиннікова В. О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія. Х. : УкрДУЗТ, 2017. 427 с.

Пісаревський І.М., Стешенко О.Д. Управління ризиками : навчальний посібник. Харків : ХНАМІ, 2008. 124 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України