DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАРОЩЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • В. Л. Дикань Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • М. С. Кужавський Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286757

Ключові слова:

digital-маркетинг, цифровізація, маркетинг, цифрова екосистема, вартість підприємства

Анотація

Досліджено еволюцію теорії та домінуючих концепцій маркетингу і обґрунтовано доцільність застосування цифрового маркетингу для формування довгострокової цінності клієнта і нарощення вартості бізнесу. Виявлено, що пандемія коронавірусу і соціальна ізоляція в країні призвели до активізації процесів цифровізації економіки та суспільства і значно змінили поведінку клієнтів. Встановлено, що для сучасного споживача характерним є: зростання ролі цифрових технологій; посилення ролі зручності та доступності товарів і переорієнтація попиту в онлайн-простір; висока чутливість споживачів до ціни та цінових коливань; посилення важливості емпатії споживача до бренду. Зважаючи на трансформаційні зміни споживчої поведінки встановлено потребу трансформації принципів та інструментів управління  взаємовідносинами компаній із клієнтами. Розкрито передумови та особливості формування цифрової екосистеми управління взаємовідносинами з клієнтами.
Відзначено, що формування цифрової екосистеми управління взаємовідносинами з клієнтами та застосування інструментів цифрового маркетингу  сприятимуть побудові довгострокових лояльних відносин зі споживачами, оптимізації витрат на залучення нових клієнтів, нарощенню конкурентних переваг і додаткового прибутку, що в сукупності сприятиме нарощенню вартості бізнесу.

Біографії авторів

В. Л. Дикань, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

М. С. Кужавський, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Kotler Ph., Lane Kaller K. Marketing management. New Jersey : Prentice Hall, 2012. 816 p.

Бойко Н., Супрунова Є. Холістичний маркетинг на підприємствах готельного господарства. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2013. № 1. С. 55-63. 3. Герасимяк Н. В. Холістичний маркетинг як нова парадигма розвитку маркетингу. Ефективна економіка. 2012. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=1280 (дата звернення: 12.12.2022).

Дикань В. Л., Токмакова І. В., Овчиннікова В. О., Корінь М. В. Основи бізнесу : навч. посіб. Харків : УкрДУЗТ, 2018. 291 с.

Каличева Н. Є., Політаєв Д. Б. Вплив сучасного ринку на формування організаційно-економічних складових інноваційної діяльності підприємств. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31. Вип. 70. С. 113-116.

Лабурцева О. І. Реалізація сучасних концепцій маркетингу в торгівлі в умовах інформатизації національної економіки. Економічний часопис – ХХІ. 2011. № 11-12. С. 40-41.

Окландер М. Державна політика в сфері вищої освіти: індикативні професійно орієнтовні дисципліни спеціальності «Маркетинг». Маркетинг і цифрові технології. 2018. № 2. Т. 2. С. 4-9.

Устьян О. Ю. Клієнтоорієнтований маркетинг підприємств сфери розваг і відпочинку : дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 // Полтавський університет економіки і торгівлі. Полтава, 2018. 302 с.

Хоменко П. Г. Сучасні тенденції розвитку маркетингу. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 12 (102). С. 123-133.

Юрко І. В., Устьян О. Ю. Еволюція теорії маркетингу в розрізі українських реалій. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні науки. 2012. № 3 (54). С. 127-131.

Близько 40 % покупців скорочують витрати через фінансові труднощі. Укрінформ : веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059299-blizko-40-pokupciv-skorocuut-vitrati-cerez-finansovi-trudnosi.html (дата звернення: 10.12.2022).

Зміни споживчої поведінки населення України у відповідь на трансформацію системи цінностей під час пандемії. lb.ua : веб-сайт. URL: https://lb.ua/blog/hanna_yatsenko/475002_zmini_spozhivchoi_povedinki_naselennya.html (дата звернення: 15.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства