ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ НАТИВНОЇ РЕКЛАМИ У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ

Автор(и)

  • А. О. Дергоусова Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286797

Ключові слова:

реклама, нативна реклама, просування, медійний ринок, інтернет-маркетинг, маркетингові комунікації

Анотація

Показано тренди розвитку ринку медіа, в тому числі українського. Розкрито поняття «нативна реклама» та показано його глибину й різноплановість. У зв’язку з переходом до онлайн простору як рекламодавців, так і споживачів, показано важливість розвитку інтернет-технологій рекламування продукції. Оскільки сприйняття інформації людиною розуміється одночасно як і поширення нею інформації, адже дані про наші інтереси, пошуки, тривалість перебування на сайтах чи інших онлайн-платформах можуть залишатися у їхніх власників, і, що найважливіше, будуть використані в майбутньому. Доведено, що питання адаптації реклами під ці сучасні цифрові та онлайн тренди є вкрай актуальним. Показано ефективні приклади використання нативної реклами та переваги її використання. В роботі показано основні види і форми природної реклами та сформульовано основні критерії гарної такої реклами.

Біографія автора

А. О. Дергоусова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Нативна реклама. Prometheus. вебсайт. URL:https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:OSCE+NATIVEADS101+2018_T3/courseware/d9420623325b4cff9c1601d0901db24e/a37adfeaa5f24b6babf5a02a98585aef/?activate_block_id=blockv1%3AOSCE%2BNATIVEADS101%2B2018_T3%2Btype%40sequential%2Bblock%40a37adfeaa5f24b6babf5a02a98585aef (дата звернення 25.12.2022)

Зоріна О. І., Сиволовська О. В. Використання ambient-маркетингу як сучасної технології маркетингових комунікацій в українському медіа просторі. Ефективна економіка. 2018. №. 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6048 (дата звернення 20.12.2022)

Ромат Є. В. Продакт плейсмент: навч. посіб. Київ. Київ. нац. торг.-екон. унт. 2015. 215 с.

Ілляшенко С. М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4(2). С. 64–74.

Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-маркетинг: Навчальний посібник. Київ. Центр учбової літератури, 2008. 184 с.

Окландер М. А., Романенко O. O. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу. Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. 2015. № 12, С. 362–371.

Дергоусова А.О., Белевцова К.І. Шляхи покращення комунікаційної політики підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 19(59). 2 т. С. 30-33.

Нативна реклама. Вікіпедія. вебсайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0 (дата звернення 02.01.2023)

Що таке нативна реклама і як вона працює? AdwService команда інтернетмаркетинга. веб-сайт. URL: https://adwservice.com.ua/uk/natyvnareklama (дата звернення 27.12.2022)

Нативна реклама: що це таке і як працює. Idea Digital Agency. веб-сайт. URL: https://ideadigital.agency/blog/nativnareklama-shho-tse-take-i-yak-pratsyuye/ (дата звернення 23.12.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг