ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Є. В. Жернова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286805

Ключові слова:

управління, персонал, підприємство, детермінанти, тенденції розвитку

Анотація

Досліджується роль управління персоналом як стратегічного інструменту подолання наслідків надзвичайної кризи у трудовій сфері України і забезпечення сталого розвитку вітчизняних підприємств в період повоєнного відновлення. Встановлено, що для успішного виконання стратегічних завдань в області ефективності управління персоналом першорядне значення має вивчення факторів успішності. З цією метою розкрито підходи до систематизації факторів впливу на процеси управління персоналом, подано різновиди факторів за різними класифікаційними ознаками. Констатовано, що управління персоналом як відносно самостійна сфера управління розвивається і збагачується в ході розвитку суспільства і ґрунтується на системному підході. Зазначене дозволило виділити за ієрархічносистемною ознакою наступні групи детермінант управління персоналом на підприємствах: генеральні, концептуальні, практично-раціональні. Детермінанти генеральної групи розкривають ключові параметри картини світу і містять характеристики різних фаз його розвитку, а саме SPOD, VUCA і BANI. Концептуальні детермінанти визначають тренди, на основі яких формуються домінуючі концепції суспільного розвитку і глобальні проєкти. Практично-раціональні детермінанти розкривають структури, методи і механізми, які вже використовуються в практичній діяльності підприємств і довели свою ефективність. Застосування запропонованого підходу дозволяє зосередити увагу на визначальних факторах, що впливають на ефективність управління персоналом на підприємствах.

Біографія автора

Є. В. Жернова, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Пищуліна О., Маркевич К. Ринок праці в умовах війни: основні тенденції та напрями стабілізації: аналітична записка. К.: Центр Разумкова. 2022. URL:https://razumkov.org.ua › images› 2022/07/18 (дата звернення: 26.12.2022).

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом : підруч. К. : ЦУЛ, 2011. 468 с.

Грішнова О. А., Костенко Т. О. Інформаційні технології в системі новітніх чинників зростання продуктивності праці: тенденції і парадокси. Актуальні проблеми економіки. 2014. №(2)152. С. 462-469.

Дикань В. Л., Обруч Г. В. Розроблення підходу до формування системи нематеріальної мотивації працівників підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2020. № 1 (69). С. 96 ‒ 107.

Токмакова І. В., Овчиннікова В. О., Корінь М. В., Остапюк Б. Б. Управління розвитком персоналу підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2021. № 74. С. 139-149.

Сорока О., Унгурян А., Арутюнян А. Підвищення якості управління персоналом в сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2021. (31). URL:https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-11 (дата звернення: 12.01.2023)

Chalyuk Yu. Global socioeconomic development in the conditions of VUCA, SPOD, DEST and BANI of the world. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4102455 (date of access: 27.12.2022).

Future of Work 2030: як підготуватись до змін в Україні. URL:

https://careerhub.in.ua/future-of-work-inukraine-2030/ ( дата звернення: 24.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг