ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА УМОВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Н. Г. Челядінова Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • В. І. Куделя Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • В. Г. Яковенко Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286807

Ключові слова:

цифровізація, цифрова економіка, цифрові технології, управління людськими ресурсами, HR-менеджмент, автоматизація

Анотація

Цифрова економіка є системою економічних, культурних і соціальних відносин, які засновані на активному впровадженні цифрових технологій та переході до використання їх на якісно новому рівні в усіх сферах соціально-економічної діяльності. Сучасні зміни у сфері інформаційно-комунікаційних технологій мають значний вплив на всі аспекти діяльності підприємств та організацій. Завдяки тому, що автоматизація підвищує якість підбору персоналу, кардинальні зміни відбуваються насамперед у цій сфері.

Біографії авторів

Н. Г. Челядінова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

В. І. Куделя, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

В. Г. Яковенко, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Кейнс Дж. М. Экономические возможности наших внуков // Вопросы экономики. 2009. № 6. С. 60-69.

Arntz M., Gregory T., Zierahn U. The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis // OECD Social, Employment and Migration Working Papers. 2016. No. 189. P. 34.

Kenney M., Zysman J. The rise of the Platform economy // Issues in Science and Technology. 2016. P. 61-69.

McGaughey E. Will Robots Automate Your Job Away? // Full Employment, Basic Income, and Economic Democracy.2018. P. 2(2). P. 13-14.

Технології оброблення великих даних: конспект лекцій з дисципліни «Технології оброблення великих даних» [Електронний ресурс] / Л.М. Олещенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,55 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 227 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42206/1/%D0%9AonspLekts_Tekhnoloh iiobroblennia-velykykhdanykh_%D0%9Eleshchenko.pdf (дата звернення 10 січня 2023 р.).

Бей А.В., Середа А.В. Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації бізнес-процесів //Економіка і організація управління, №2(34), 2019, с. 93-101.

Sutherland J. Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Crown Business, 2014. 37 p.

Brynjolfsson E., McAfee A. Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. Massachusetts: Digital Frontier Press, 2011. 98 p.

Винничук Р.О., Худоба Н.В. Особливості управління талантами в Україні в умовах інтелектуалізації економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 11. Ч. 2. С. 68–71.

Челядінова Н.Г., Куделя В.І. HR-менеджмент і цифровізація у сучасній організації. Інфраструктура ринку. 2022. № 69. С. 125-129. URL: http://www.marketinfr.od.ua/uk/69-2022 (дата звернення 9 січня 2023 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг