ГІПЕРАВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ СВІТУ

Автор(и)

  • У. Л. Сторожилова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • О. В. Семенцова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286809

Ключові слова:

гіперавтоматизація, економічне зростання, інтелектуальні Smart-креативні моделі, стратегії штучного інтелекту, цифровий розвиток, повоєнна розбудова, збройний конфлікт

Анотація

В умовах цифрового розвитку світу для подолання кризи, обумовленої
повномасштабними військовими діями, українські підприємствам мають впроваджувати системи штучного інтелекту, інтелектуальної Smart-креативної індустрії та гіперавтоматизації виробництв. Представлено головні фактори, від яких залежить впровадження гіперавтоматизації підприємств України. Надано перелік заходів для побудови діалогових стосунків між вітчизняними та світовими
підприємствами. Представлено складові, за рахунок яких можна отримати зиски від  гіперавтоматизації.

Біографії авторів

У. Л. Сторожилова, Український державний університет залізничного транспорту

к. е. н., доцент

О. В. Семенцова, Український державний університет залізничного транспорту

к. е. н., доцент

Посилання

Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні. Затв. постановою КМУ від 02.12.2020 р. № 1556-р. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text (дата звернення 19.01.2023)

Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 року № 722/2019. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення 19.01.2023)

Основні бізнес-процеси. «Делойт» в Україні : веб-сайт. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/services/consulting-deloitte/core-business-operations.html?icid=nav2_core-business-operations (дата звернення 19.01.2023)

Бізнес дослідження. Український соціологічний портал : веб-сайт. URL: https://usp-ltd.org/cat/biznes-doslidzhennia/ (дата звернення 19.01.2023)

Україна 2030 — країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього : веб-сайт. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-3 (дата звернення 19.01.2023)

Zeltser R., Bielienkova O., Novak E., Dubinin D. Digital transformation of resource logistics and organizational and structural support of construction. Nauka ta Innovacii. 2019. № 15 (5). Р. 38-51.

Ткачук В.О., Обіход С.В., Зіміна Н.П. Цифровізація бізнес-процесів в умовах переходу в діджитал-середовище. Інфраструктура ринку. 2020. № 47. С. 116-122.

Миколюк О.А., Бобровник В.М. Управління підприємством в умовах діджиталізації економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 4. С. 142-146.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства