КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Д. Д. Торопова Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286819

Ключові слова:

підприємства туристичної індустрії, комплементарний розвиток, концепція, цифровізація, інструментарій

Анотація

Відзначаючи суттєвий економічний внесок туризму в розвиток країн і
зважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в Україні та відсутність наразі можливостей для активізації розвитку туристичної галузі, доведено доцільність  вирішення питання забезпечення сталого комплементарного  зростання підприємств даної сфери в аспекті післявоєнного відродження країни. Досліджено сучасний стан туристичної галузі. Проаналізовано державну  стратегічну ініціативу щодо розвитку туризму в Україні. Розглянуто наукові підходи до формування механізмів та інструментарію забезпечення сталого розвитку суб’єктів  туристичної галузі.
Розроблено концепцію  забезпечення комплементарного розвитку підприємств туристичної індустрії, ключовою метою якої визначено забезпечення  конкурентоспроможності національних туристичних послуг і нарощення туристичних потоків на основі реалізації принципу комплементарності шляхом покращення комунікації суб’єктів ринку туристичних послуг,  підвищення ефективності  управління підприємствами туристичної індустрії, освоєння  нових напрямів надання  туристичних послуг і розбудови нових туристично-рекреаційних дестинацій та покращення якості  національних туристичних послуг.

Біографія автора

Д. Д. Торопова, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Понад 900 млн туристів зафіксовано у світі у 2022 році. fixygen.ua : веб-сайт. URL: http://www.fixygen.ua/news/20230123/bolee-900-mln.html.

Панченко С. В., Дикань В. Л., Шраменко О. В., Полякова О. М., Уткіна Ю. М. Підприємництво. Ч. 2 : Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах. Харків : УкрДУЗТ, 2018. 241 с.

Дикань В. Л., Токмакова І. В., Овчиннікова В. О., Корінь М. В., Толстова А. В. Основи бізнесу : навч. посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 290 с.

Горіна Г. О. Розвиток ринку туристичних послуг України в умовах просторової поляризації: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.03 / ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля». Дніпро, 2017. 493 с.

Заворуєва О. С. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку туристичної галузі України. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28-1. С. 218-222.

Копець Г. Р., Кулиняк І. Я., Дзюрах Ю. М. Теоретичні аспекти розвитку туристичних підприємств із застосуванням сучасних концепцій менеджменту при роботі з персоналом. Modern Economics. 2019. № 16. С. 27–33.

Леоненко Н. А. Концептуальні засади державного регулювання сталого розвитку туристичної сфери. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2019. Том 30 (69). № 4. С. 82-86.

Масюк Ю. О. Стратегічне управління розвитком туризму в Україні : дис. … канд. економ. наук : 08.00.03 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2017. 318 с.

Свірідова Н. Д. Концепція сталого розвитку туризму в сучасних умовах. Культура народів Причорномор’я. 2009. № 176. С. 166-168.

Токмакова І. В., Войтов І. М., Стратієнко Т. І., Давидова К. О. Цифровізація як нова парадигма управління підприємствами туристичної індустрії. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2022. № 78-79. С. 167-178.

Юхновська Ю. Формування концепції стратегічного управління розвитком потенціалу туристичної галузі в Україні та її регіонах. Галицький економічний вісник. Серія: Економіка та управління національним господарством. 2019. Т. 57. № 2. С. 18-27.

Скільки іноземців побувало в Україні за 2021 рік. village.com.ua : веб-сайт. URL: https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/321701-skilki-inozemtsiv-pobuvalo-v-ukrayini-za-2021-rik.

Найважчий сезон. Стали відомі втрати туризму в Україні під час війни. РБК-Україна : веб-сайт. URL: https://www.rbc.ua/ukr/travel/samyy-trudnyy-sezon-stali-izvestny-poteri-1662112736.html.

За пів року Київ відвідали майже 400 тисяч туристів. Вечірній Київ : веб-сайт. URL: https://vechirniy.kyiv.ua/news/70025/.

Найкращі часи – попереду. Що відбувається з туризмом в Україні під час війни. РБК-Україна : веб-сайт. URL: https://www.rbc.ua/ukr/travel/samye-rkie-vremena-vperedi-proishodit-turizmom-1657645856.html.

Щоб відродився туризм, зацікавлюйте іноземців Україною вже сьогодні. Укрінформ : веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3561536-sob-vidrodivsa-turizm-zacikavlujte-inozemciv-ukrainou-vze-sogodni.html.

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 168-р. Законодавство України : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства