ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЕКСПЕРТНИХ ГРУП ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • О. В. Дикань Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • П. Ю. Косінцева Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286823

Ключові слова:

стратегічні експертні групи, цифровізація, Індустрія 4.0, суб’єкти господарювання, людський капітал, ефективність

Анотація

У статті досліджено умови та особливості функціонування вітчизняних суб’єктів господарювання. Встановлено, що загострення воєнного конфлікту  ускладнює й без того непрості умови ведення бізнесу, обумовлені цифровою трансформацією світової економіки та становленням  концепції «Індустрія 4.0».
З’ясовано, що наразі своєчасним є пошук нових дієвих факторів забезпечення розвитку українського бізнесу. Доведено доцільність формування стратегічних експертних груп в межах сучасних підприємств, виділено особливості та етапи їх формування.
Визначено, що результатом командної роботи та створення самої стратегічної групи експертів є повне та своєчасне досягнення встановлених стратегічних орієнтирів розвитку суб’єкта господарювання відповідно до принципів концепції «Індустрія 4.0» та своєчасне техніко-технологічне оновлення його виробничої бази, розвиток людського капіталу, підвищення рівня  конкурентоспроможності, зростання  продуктивності праці, підвищення якості продукції, зменшення її вартості, швидке постачання продукції та інше.

Біографії авторів

О. В. Дикань, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

П. Ю. Косінцева, Український державний університет залізничного транспорту

аспірантка

Посилання

Панченко С. В., Дикань В. Л., Шраменко О. В., Полякова О. М., Уткіна Ю. М. Підприємництво. Ч. 2 : Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах. Харків : УкрДУЗТ, 2018. 241 с.

Дикань В. Л., Токмакова І. В., Овчиннікова В. О., Корінь М. В., Толстова А. В. Основи бізнесу : навч. посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 290 с.

Токмакова І. В., Шатохіна Д. А., Мельник С. В. Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 64. С. 283 – 291.

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносин: Підручник. К.: Знання, 2004. 535 с.

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної ідготовки. К: Т-во «Знання», КОО, 2001. 254 с.

Лич В. М. Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення: монографія. К. : КНУБА, 2009. 224 с.

Що таке Індустрія 4.0? Цифри і факти. URL: http://holzex.ua/chto/takoe/industriya/4/0/tsifryi/i/faktyi/.

Шварцкопф Т. Індустрія 4.0 – стратегія підтримки інноваційної промисловості. URL: www.kvs.spb.ua/ userfiles/003.pdf.

Як нам розпочати четверту промислову революцію. Режим доступу: http://www.ds/news.ua/future/kak/nam/nachat/chetvertuyu/promysh/lennuyu/revolyutsiyu/

Індустрія 4.0. URL: https://koeebox.com/ua/terminy-i/industrija-4-0/.

Національний банк України. Інфляційний звіт. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q4.pdf?v=4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством