ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Т. Г. Сухорукова Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286977

Ключові слова:

вища освіта, змішане навчання, дистанційне навчання, завдання освітньої діяльності, моделі змішаного навчання

Анотація

Статтю присвячено питанням розвитку змішаного навчання у вищій школі. Зазначається, що, незважаючи на те, що впровадження дистанційного навчання триває більше двадцяти років, найбільш передові форми дистанційного навчання використовуються недостатньо активно. Вітчизняна практика демонструє позитивні результати змішаного навчання. Наголошується, що об'єктивними чинниками розвитку змішаного навчання є: розвиток високих технологій, комп'ютеризація соціально-економічних процесів, швидке оновлення інформації та активізація інформаційних потоків, пандемія Коронавірусу, війна з РФ. У висновку наголошується, що для активізації та оптимізації впровадження змішаного навчання необхідно: підвищення рівня комп'ютерної оснащеності суб'єктів навчального процесу, поширення якісного Інтернету у територіальному вимірі, підвищення рівня педагогічної компетентності, удосконалення критеріїв якості освітніх послуг, підвищення ефективності навчального процесу.

Біографія автора

Т. Г. Сухорукова, Український державний університет залізничного транспорту

к. е. н., доцент

Посилання

Базова освіта НУШ: процесуальне правонаступництво : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. інтернетконференції, 29 березня 2021 р. – Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2021.

Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання. К. : Українська Видавнича Спілка, 2017. 441 с.

Гаманюк В. Е-LEARNING, MLEARNING, BLENDED LEARNING І дистанційне навчання у системі іншомовної освіти Німеччини. Педагогіка і психологія професійної освіти, 2021. № 2 С. 211–220. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/23727/1/30-211-220.pdf (дата звернення 28.12.2022).

Дистанційне та змішане навчання в школі / Упоряд. І. П. Воротникова. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 48 с.

Калініна Л. В. Використання технологій змішаного навчання у процесі викладання іноземних мов у середній школі: навч.-метод. посібник. Житомир: Арт Майстер, 2016. 127 с.

Лук’янова С. М., Насадюк Т. О. Адаптація учнів 5-х класів в процесе вивчення математики. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) С. 330–338.

Мікроекономіка: політекономічний аспект: Навчальний посібник За ред. Яцюк О. С. - ІваноФранківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 152 с.

Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навчальний посібник. К. : ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 583 с.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування початкової школи. Загальна редакція / Грищенко Михайло та ін. Київ, 2018. 34 с.

Офіційний сайт статистики України. - URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення 5.01.2023).

Пасічник О., Єлфімова Ю., Чушак Х., Шинаровська О. Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Навчальнометодичний посібник. К.: Знання, 2021. 92 с.

Рондяк Л. Технології формування партнерської взаємодії учнів у практичній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Початкова школа. 2019. № 6. С.1–6.

Ткачук Г.В. Зарубіжний досвід реалізації змішаного навчання. Фізико-математична освіта, 2018. № 1(15). С. 98–102.

Цюрюпа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посібник / М. В. Цюрюпа. - К.: ВД «Професіонал», 2018. - 304 с.

Шандра Н.А., Юзик О.П., Зленко Н.М. змішане навчання у закладах вищої освіти: визначення, рівні та категорії. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», №1, 2021, С. 360 - 364

Graham, C.R. (2013). Emerging practice and research in blended learning. In M.G. Moore (Ed.), Handbook of distance education (3rd ed., pp.333-350). New York, NY: Routledge.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Соціально-економічні питання