ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • В. Г. Яковенко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • В. І. Куделя Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Н. Г. Челядінова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.286981

Ключові слова:

психологія управління, управління персоналом, мотивація, персонал, трудові ресурси, ефективність управління трудовими ресурсами

Анотація

В статті проаналізовано праці вітчизняних вчених та практиків за представленою тематикою. Узагальнено заходи з психології управління персоналом. Підтверджено необхідність застосування елементів психології управління персоналом підприємств залізничного транспорту. Визначено основні психологічні особливості й риси в управлінні персоналом залізничного транспорту. Зазначено необхідність встановлення чинників для покращення психо-емоційного клімату колективі. Визначено, що для забезпечення ефективної роботи підприємств та плідної праці їх робітників є необхідним та доцільним застосовувати елементи психології управління. Розглянуто питання щодо ефективності застосування новітніх методів менеджменту персоналу.

Біографії авторів

В. Г. Яковенко, Український державний університет залізничного транспорту

к. е. н., доцент

В. І. Куделя, Український державний університет залізничного транспорту

к. е. н., доцент

Н. Г. Челядінова, Український державний університет залізничного транспорту

к. е. н., доцент

Посилання

World Health Organization. «Mental health: strengthening our response». URL.: https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/mental-health-strengtheningour-response.

Карамушка, Л.М. Психічне здоров’я особистості під час війни: як його зберегти та підтримати: Метод. рекомендації. Київ: Інститутпсихології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2022. 52 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730974/ (дата звернення 12.01.23)

Яковенко В.Г, Куделя В.І. Вплив людського капіталу на соціально-трудові відносини в умовах воєнного стану// Х Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікативні технології» : Харків: УкрДУЗТ, 2022

Карамушка, Л., Креденцер, О., Терещенко, К., Лагодзінська В. Івкін В., Ковальчук О.С. Особливості психічного здоров’я персоналу освітніх та наукових організацій в умовах війни.Організаційна психологія. Економічна психологія.1 (25). С.62-74.

DOI:https://doi.org/10.31108/2.2022.1.25.7 (дата звернення 12.01.23)

Вовканич С. Украінська национальна ідея та її інтелектуальне забеспечення//Український культурологічний центр [Электронный ресурс] Режим доступа: http//intellect.org.ua/index.php?lang=u&material_id=14987

Петренко В.П. Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах // Наукова монографія – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – 352 с.

Костюк О. Інноваційні інструменти управління персоналом// Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: Економічні науки, 2013. -Вип. 1 (6). С. 143–147.

Пучкова С. Інновації у практиці управління персоналом на сучасних підприємствах// Вісник соціальноекономічних досліджень, 2008- Вип. 34. С.140–147.

Гейко Є.В., Горська Г.О., Радул І.Г., Родченкова І.В. Психологічні особливості смисложиттєвих орієнтацій працівників сфери управління// Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи : 2021.- No 3(56) Т.3. C. 57-73

Клочко А. О. Типи менеджерів освітніх організацій за їхнім ставленням до змін: зв’язок з особистісними, організаційно-професійними та соціальнодемографічними характеристиками// Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2020. - Вип. 57. Т. 1. С. 39–45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу