ГЕНЕЗІС КОМПЛЕМЕНТАРНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Автор(и)

  • І. В. Воловельська Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • В. О. Волокітін Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.80.288018

Ключові слова:

туристична індустрія, туристичні підприємства, генезис підприємств турістичної галузі, комплементарний розвиток туристичної галузі

Анотація

В статті під час аналізу та досліджень доведено, що туризм у різних формах існував достатньо довго та продовжує розвиватися і зараз. Світова туристична індустрія сьогодні розвивається дуже бистрими темпами, ій практично не заважають ні природні катаклізми, ні епідемії, ні війни. Вони лише призупиняють сталий розвиток, але ця галузь продовжує активно рухатися вперед. При становленні туризму важливу роль грало зміна його цілей. Якщо в середні століття це було в основному релігійні та політичні (воєнні) цілі, а також розвиток торгівлі між державами, то зараз туризм набув соціального значення. У зв’язку з відсутністю транспортної інфраструктури та довгим періодом пересувань, подорожі були рідкими та могли дозволити їх не всі, а тількі заможні члени соціума. Винахід інноваційних транспортних средств у 19 сторіччі зробило переміщення людей швидшим та комфортнішим. З'явилася мережа доріг, стали популярними морські круїзи та подорожі потягами. Починають будуватися розкішні готелі. І індустрія туризму отримує новий виток розвитку. Туризм став диференційований щодо попиту, послуг і товарів, що постачаються. Більше того, ринок виробника поступово став рінком, орієнтованим на споживача. Зараз в Україні достатньо складне становище і це стосується не тількі індустрії туризму. Пандемія короновірусу та війскова агресія Россії лише посилила існуючі проблеми. До того ж, обмеження на перельоти за деякими напрямками негативно позначилося на світовій індустрії туризму, оскільки знизило довіру до безпеки подорожей. Проаналізувавши етапи генезису турістичної індустрії, зроблено висновок про те, що тількі комплементарний розвиток цієї галузі зможе зробити її більш успішною у своєму розвитку та допоможе нейтралізувати ризики, які їй загрожують.

Біографії авторів

І. В. Воловельська, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

В. О. Волокітін, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Багдасарян В. Е. Наука о туризме / В.Э. Багдасарян. URL: http://servicology.ru/glossary/n/109.html

Божко Л.Д., Холодок В.Д. Туризм: проблеми та перспективи розвитку під час війни. Культура України. 2022. № 77. С. 60–62. DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.077.07

Дикань В. В., Дикань Е. В., Белецкая Д. А. Формирование имиджевой привлекательности региона. Сучасні тенденції та інноваційні напрями розвитку туристичних дестинацій : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернетконф. (29 березня 2019 р., м. Харків). Харків : Цифра-Принт, 2019. С. 156 – 161.

Дикань, В.Л., Воловельська І.В., Маковоз О.В. Економічна безпека підприємства: навч. посібник. – Х.: УкрГАЖТ, 2011. – 243 с.

Дикань, В.Л., ПанченкоС.В., Маслова В.О., Воловельська І.В. Управління бізнесом: підручник.- Х.: УкрДАЗТ, 2017. – 315 с.

Матюх С. А. Журба І. Є., Несторишен І. В. Економіка підприємств туристичної галузі: проблеми та перспективи розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022, № 3, Т.2, С. 7-12.

Овчиннікова В.О. Теоретичні аспекти забезпечення комплементарного розвитку підприємств турістичної індустрії [Текст] / Овчиннікова В.О. Торопова Д.Д. –науково-практичний журнал «Причерноморські економічні студії- № 72-1.- 2021.-С.133-137.

Толковий словарь Ожегова. URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=32527

Geschichte der Tourismusforschung. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte _der_Tourismusforschung.)

Auch der Fremdenverkehr wird jetzt Wissenschaft // Acht Uhr Abendblatt (Berlin). 1929.

Geschichte der Tourismusforschung. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Tourismusforschung.

Gruntal Ad. Probleme, derFremde m erkehrdeogkaphie, Schriftenreihede s Forschundsinstitit fur Fremdenverkehr.He ft 9 / Ad. Gruntal. Berlin, 1934.

Herold T. Die neue Verkehrshochschule in Dьsseldorf / T. Herold. Berlin: Karl Heymann Verlag, 1920

UNWTO, NONEWS. Країни світу з найбільшою часткою туризму в економіці. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/tourism , 2019р

Tourism Set to Return to PrePandemic Levels in Some Regions in 2023. UNWTO. URL: https://www.unwto.org/news/tourism-set-toreturn-to-pre-pandemic-levels-in-someregions-in-2023.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу