УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • О. Г. Кірдіна Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • О. О. Гурьєв Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Д. А. Гриценко Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.84.301263

Ключові слова:

підприємства залізничного транспорту, управління запасами, система матеріально-технічного забезпечення, цифровізація, цифрові двійники

Анотація

У статті відзначено, що пошкодження транспортної інфраструктури, 
скорочення обсягів роботи  промислових та аграрних компаній, обмеження експортної реалізації їх продукції призвело до ситуації критичного скорочення  обсягів перевезень залізничним транспортом. Доведено, що  обмеженість фінансового  забезпечення процесів оновлення та модернізації даних об’єктів,  оптимізація витрат за рахунок  скорочення інвестицій для підтримки їх в належному технічному стані і неналежно організована система управління матеріально-технічним забезпеченням діяльності  підприємств залізничної галузі  перешкоджає їх стабільній роботі і  належному виконанню перевезень. Проаналізовано ефективність  процесів управління  матеріальнотехнічним  забезпеченням, зокрема запасами, на підприємствах галузі. Доведено, що в умовах цифровізації доцільним є впровадження цифрових рішень на основі технології блокчейн для управління взаємовідносинами з постачальниками і укладення смартконтрактів, формування ефективної та прозорої бази даних обліку матеріальних ресурсів та технічних засобів, а також  впровадження цифрових двійників складських приміщень для точного відображення інформації про  надходження та переміщення
запасів, їх місце розташування тощо.

Біографії авторів

О. Г. Кірдіна, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

О. О. Гурьєв, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Д. А. Гриценко, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Укрзалізниця у вересні наростила вантажоперевезення на 3% за рахунок внутрішнього ринку, проте експорт впав на 31 %. АТ «Укрзалізниця» : веб-сайт. URL: https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-4/618472/ (дата звернення: 10.10.2023).

Дикань В. Л., Обруч Г. В., Кузнецов В. Є. Розроблення інструментарію проактивно-інноваційного управління промисловими підприємствами в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2022. № 80. С. 9-21.

Корінь М.В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 401 с.

Ломтєв І. М., Синиця К. П., Сначов М. П. Особливості управління запасами в структурних підрозділах публічного акціонерного товариства у галузі залізничного транспорту. Проблеми економіки транспорту. 2017. Вип. 13. С. 63-68.

Овчиннікова В. О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія. Х. : УкрДУЗТ, 2017. 427 с.

Подвальнюк А. І. Оцінка та аналіз матеріально-технічних ресурсів підприємства на прикладі ДП «Одеська залізниця» відокремлений структурний підрозділ «локомотивне депо «Христинівка». Регіональна економіка та управління. 2017. № 1 (14). С. 93-97.

Попова Ю., Куценко І., Безклинський А. Логістичні підходи до управління запасами на підприємствах залізничного транспорту. Економіка і організація управління. 2017. № 4 (28). С. 111-117.

Резнік Н. П., Пугачова В. Р. Використання цифрових технологій в міжнародних ланцюгах поставок. Молодий вчений. 2021. № 12 (100). С. 283-288.

Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України : монографія. Х. : УкрДУЗТ, 2015. 403 с.

Топоркова О. А., Гунько Л. О. Бюджетування в системі управління запасами залізничного транспорту. Проблеми економіки транспорту. 2015. Вип. 9. С. 118-123.

Топоркова О. А., Желудович О. А. Логістичне управління в системі обліку запасів. Проблеми економіки транспорту. 2014. Вип. 7. С. 67-73.

Загальна сума прямих збитків, завдана інфраструктурі України через війну, за підсумками червня 2023 року перевищила $150 млрд. Київська школа економіки : веб-сайт. URL: https://kse.ua/ua/about-theschool/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkivzavdana-infrastrukturi-ukrayini-cherezviynu-za-pidsumkami-chervnya-2023-rokuperevishhila-150-mlrd/ (дата звернення: 10.10.2023).

Укрзалізниця повністю забезпечена газом для проходження зимового періоду, який закуплено за вигідними цінами. АТ «Укрзалізниця» : веб-сайт. URL: https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/619031/ (дата звернення: 18.10.2023).

Понад 70% основного обсягу закупівель Укрзалізниці проводиться за прямими контрактами з виробниками. АТ «Укрзалізниця» : веб-сайт. URL: https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-2/618680/ (дата звернення: 15.10.2023).

Автоматизовані системи управління. Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця» : веб-сайт. URL: https://gioc.uz.gov.ua/ (дата звернення: 28.09.2023).

Топ-5 тенденцій майбутнього, які докорінно змінять логістику. goodlogistics.com.ua : веб-сайт. URL: https://goodlogistics.com.ua/uk/blog/135-top5-tendentsiy-buduschego-kotoryie-v-korneizmenyat-logistiku.html (дата звернення: 19.10.2023).

Компанія Maersk заснувала інноваційний центр постачання. logist.fm : веб-сайт. URL: https://logist.fm/news/kompaniya-maerskzasnuvala-innovaciyniy-centr-postachannya (дата звернення: 19.10.2023).

Boston Dynamics роботизує логістичний комплекс Ceva Logistics. logist.fm : веб-сайт. URL: https://logist.fm/news/boston-dynamicsrobotizuie-logistichniy-kompleks-cevalogistics (дата звернення: 19.10.2023).

Логістика. ekol.com : веб-сайт. URL: https://www.ekol.com/uk/lohistyka/ (дата звернення: 20.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства