УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • О. Г. Кірдіна Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • В. М. Орлова Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Ю. І. Гапусенко Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.84.301304

Ключові слова:

експлуатаційні витрати, облік експлуатаційних витрат, підприємства залізничного транспорту, управлінський облік

Анотація

Облік експлуатаційних витрат залізничного транспорту повинен забезпечувати вирішення низки економічних проблем, що виникають у практичній діяльності підприємств залізничного транспорту, а саме: надавати високоякісні послуги з  перевезення пасажів, вантажів,  пошти та багажу за науково  обґрунтованого рівня витрат з постійним збільшенням перевізних можливостей залізниць. У зв’язку з тим що облікова інформація в сучасних умовах стає головним орієнтиром ухвалення необхідних управлінських рішень, перед  керівництвом Укрзалізниці виникла гостра необхідність трансформації традиційних підходів до обліку витрат, зокрема експлуатаційних. Раціональна організація  управлінського обліку має  безпосередній вплив на ефективність аналізу витрат в процесі управління підприємством, яка забезпечується глибоким розумінням суті витрат експлуатаційної діяльності і їх  економічно обґрунтованою  класифікацією.

Біографії авторів

О. Г. Кірдіна, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

В. М. Орлова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Ю. І. Гапусенко, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Глушач Ю., Фальченко О. Методичні аспекти обліку витрат та калькулювання собівартості продукції у вітчизняній та зарубіжній обліковій практиці. Економіка та суспільство. 2021. Вип.29.: веб-сайт: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/587/563 (дата звернення: 30.09.2023).

Назаренко Т.П., Франчук І.Б., Вітер С.А. Методичні аспекти обліку та управління витратами на виробництво продукції. Економіка та держава. 2021. №7. С. 83–89.

Пархоменко Л.А., Малюга Л.М., Фротер О.С., Нижник І.О. Методи обліку та управління операційними витратами. Економіка та держава. 2022. №1. С. 50–54.

Маркіна І.А., Вороніна В.Л., Рудич А.І. Теоретичні основи управління витратами підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. №4(115). С. 140-147.

Подолянчук О.А. Облік в системі управління витратами. Ефективна економіка. 2018. № 7.: веб-сайт: URL:http://economy.nayka.com/ua/pdf/7_2018/47.pdf (дата звернення: 25.09.2023).

Ковальова О. Управління витратами господарської діяльності підприємства. Галицький економічний вісник. 2019. №6(61). С. 85-95.

Олійник С.О. Особливості обліку та управління витратами на підприємстві. Науковий огляд. 2017. №5(37).: веб-сайт: URL:http://oaji.net/articles/2017/797-1499706443.pdf (дата звернення: 15.09.2023).

Ляшко І.І., Єременко О.М. Дослідження методів управління витратами на сучасних підприємствах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Вип.4(04). С. 163-166.

Кравченко О.В., Леоненко К.О. Проблеми організації обліку витрат підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 841-846.

Сарапіна О.А., Пінчук Т.А., Шрам Т.В. Облік загальновиробничих витрат в управлінні сільськогосподарським підприємством. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. №3, Том 31(70). С. 165-171.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ МФУ станом на 03 листопада 2020 р. №z0027-00. Законодавство України: веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text (дата звернення: 03.11.2023).

Міщенко М.І. Залежність експлуатаційних витрат інфраструктури від основних показників діяльності залізниць. Вісник ДНУЗТ. 2009. №27. С. 257-261.

Топоркова О.А., Половинка Л.С. Витрати залізничного транспорту – управлінський аспект. Проблеми економіки транспорту. 2013. Вип.6. С. 61-67.

Кірдіна О.Г., Мирошниченко Ю.В. Порівняння різних підходів до управління витратами на залізничному транспорті. Академічний огляд. 2012. №2(37). С. 100-104.

Кірдіна О.Г., Коловойда Н.В., Шамрай А.Є. Підходи до обліку експлуатаційних витрат підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. №68. С. 279-288.

Мартинов І., Калабухін Ю., Труфанова А. Концепція життєвого циклу пасажирського вагону. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія: Транспортні системи і технології. 2021. Вип.38. С. 153-163.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства