ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • О. Г. Кірдіна Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • В. М. Орлова Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Є. О. Пузіков Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.84.301323

Ключові слова:

основні засоби, облік основних засобів, підприємства залізничного транспорту, управлінський облік

Анотація

Бухгалтерський облік основних засобів на підприємствах залізничного транспорту потребує вдосконалення в методико-організаційних аспектах, а також  узгодженості законодавчо-нормативних документів, в яких наявні суттєві розбіжності. Визначальним фактором організації бухгалтерського обліку основних  засобів підприємств залізничного транспорту є перевірка правильності оцінки основних засобів, оскільки ефективність їх діяльності залежить від правильної організації обліку та аудиту, що дає змогу точно,  достовірно і своєчасно відображати в обліку всі господарські операції з метою їх впливу на виробничо-господарську діяльність  підприємства та оперативного втручання в разі виявлення  недоліків.

Біографії авторів

О. Г. Кірдіна, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

В. М. Орлова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Є. О. Пузіков, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Колісник О. П., Поліщук М. С. Теоретичні аспекти обліку основних засобів. Економіка і суспільство. 2018. №28. С. 1282-1289.

Горбачова Л. В., Іонін Є. Є. Облік основних засобів: вітчизняний та зарубіжний досвід. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. №10(1). С. 153-157.

Цебень Р. Л. Особливості обліку основних засобів в енергопостачальних компаніях України. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6 (1). С. 199-202.

Бондарчук Н. В., Васільєва Л. М., Павлова Г. Є. Особливості обліку основних засобів на малих підприємствах. Агросвіт. 2012. №15. С. 28-32.

Сарапіна О. А., Пінчук Т. А. Актуальні проблеми обліку основних засобів підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2014. Вип. 8 (3). С. 123-126.

Погрібний І. Я. Щодо особливості обліку основних засобів державних підприємств. Ефективна економіка. 2013. №6.: веб-сайт: URL: http://economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2147 (дата звернення: 15.09.2023).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основі засоби»: Наказ МФУ 27.04.2000 р. № 92 зі змінами станом на 29 липня 2022 р. № z0288-00. Законодавство України : веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text (дата звернення: 03.10.2023).

Колісник О. П., Приходько К. К. Облік і контроль основних засобів в умовах воєнного стану. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. №7. URL: http://reicst.com.ua/pmt/article/view/2023-7-09-03/2023-7-09-03 (дата звернення: 15.10.2023).

Кравченко М. В., Дроздова Ю. А. Складові управління процесом обліку основних засобів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 14(1). С. 164-167.

Яковишина Н. А., Яковенко К. А. Теоретичні основи обліку основних засобів. Молодий вчений. 2018. № 5 (57). С. 779-782.

Топоркова О. А., Яцко Л. Ф. Організація документального контролю основних засобів на залізничному транспорті. Проблеми економіки транспорту. 2013. Вип. 5. С. 102-108.

Ярмоліцька О. В. Основні виробничі засоби як важлива складова економічного розвитку підприємств залізничного транспорту. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія Економіка і управління. 2013. Вип. 23-24. С. 222-228.

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, зі змінами від 03.09.2023 р. №2755-VI. Законодавство України: веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 01.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства