ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • В. Л. Дикань Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • В. Є. Кузнецов Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • О. Л. Скрипінський Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.84.301424

Ключові слова:

технологічні тренди, цифровізація, розвиток, технологічні рішення, підприємства залізничного транспорту

Анотація

Досліджено глобальні технологічні зміни в залізничній галузі. Встановлено, що сьогодні ключові інноваційні зрушення у сфері залізничного транспорту викликані процесами цифровізації і стосуються впровадження прогресивних систем автономних поїздів, що дозволяють підвищити ефективність і надійність залізничного транспорту, інтелектуального управління залізничним рухом на основі технологічних можливостей штучного інтелекту та інтернету речей, екологічних засобів і систем обслуговування, технологій управління клієнтським досвідом, засобів рейкової автоматизації та систем доповненої і віртуальної реальності тощо. Відзначено, що ключові інноваційно-технологічні тренди розвитку підприємств залізничного транспорту наразі ґрунтуються на впровадженні можливості цифрових технологій в діяльність залізниць і орієнтовані не лише на підвищення рівня технологічності галузі, а й підвищення відповідальності залізничних компаній за вплив на довкілля, забезпечення декарбонізації діяльності транспорту.

Біографії авторів

В. Л. Дикань, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

В. Є. Кузнецов, Український державний університет залізничного транспорту

здобувач вищої освіти

О. Л. Скрипінський, Український державний університет залізничного транспорту

здобувач вищої освіти

Посилання

Каличева Н. Є. Теоретикометодологічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах трансформації бізнес-середовища : дис. … д-р екон. наук: 08.00.04. Харків, 2019. 525 с.

Корінь М. В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 401 с.

Мних О. Б. Стратегічний контекст збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту на основі цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 135-146.

Обруч Г. В. Цифрова трансформація підприємств залізничного транспорту в умовах розбудови глобального цифрового транспортнологістичного простору. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2021. № 74. С. 91-101.

Овчиннікова В. О., Торопова В. І. Розвиток підприємств залізничного транспорту України в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 175 – 181.

Ovchynnikova V., Dmytriiev I., Toropova V., Toropova D. Management of innovative development projects of railway transport enterprises. Innovative development of the road and transport complex: problems and prospects. Kharkiv: РС Technology center, 2023. С. 125 – 138.

Токмакова І. В., Чередниченко О. Ю., Войтов І. М., Паламарчук Я. С. Цифрова трансформація залізничного транспорту як фактор його інноваційного розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Вип. 68. С. 125-134.

Digital transformation. ibir.deutschebahn.com : web-site. URL :

https://ibir.deutschebahn.com/2022/en/groupmanagement-report/product-quality-anddigitalization/digitalization/digitaltransformation/.

Spending on digital transformation technologies and services worldwide from 2017 to 2026. statista.com : web-site. URL : https://www.statista.com/statistics/870924/worldwide-digitaltransformation-market-size/.

The magical‖ system for Singapore’s Downtown Line. mobility.siemens.com : web-site. URL :https://www.mobility.siemens.com/global/en/portfolio/references/reamssingapore.html.

Digital Transformation of Railways. rail-research. europa.eu : web-site.URL : https : //rail-research.europa.eu/wpcontent/uploads/2018/04/DIGITAL_TRANSFORMATION_RAILWAYS_2018_web.pdf.

Push the needle: How 6 companies are achieving predictive maintenance success. plantservices.com : web-site. URL :

https://www.plantservices.com/predictivemaintenance/predictivemaintenance/article/11288555/push-theneedle-how-6-companies-are-achievingpredictive-maintenance-success.

S2R Programme. railresearch.europa.eu : web-site. URL : https://rail-research.europa.eu/researchdevelopment/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України