УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • Н. Є. Каличева Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Н. М. Куценко Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Ф. А. Годунов Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.84.301467

Ключові слова:

якість, харчова промисловість, система управління, стандарти, вимоги, принципи, інтеграція

Анотація

Стаття присвячена проблематиці дослідження концептуальних положень управління якістю продукції харчової промисловості шляхом поєднання систем менеджменту. Зазначено, що якість це важлива складова соціального та економічного розвитку суспільства. У статті наголошено, що вимоги до якості продукції постійно змінюються, вони формуються на основі наявного попиту споживачів, котрі пред’являють все нові вимоги до рівня товару. Одним із головних критеріїв якості харчового продукту стає його безпечність при споживанні. Зазначено, що для забезпечення ефективного розвитку підприємствам харчової промисловості необхідно дотримуватися визнаних стандартів, серед яких ISO та НАССР. Обґрунтовано, що головним засобом забезпечення належного рівня якості є поєднання принципів ISO та НАССР з метою створення результативної системи управління якістю на підприємствах харчової промисловості, котра гарантуватиме потрібний ступінь якості та безпечності на всіх етапах виготовлення продукції.

Біографії авторів

Н. Є. Каличева, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

Н. М. Куценко, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Ф. А. Годунов, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Каличева Н.Є., Прокопенко А.О. Підходи до створення універсального іміджу для забезпечення конкурентоспроможності підприємств громадського харчування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 60. С. 140-146.

Крикун О.О. Сумісність і узгодження нової версії стандарту ISO 9001:2015 з міжнародними стандартами щодо систем менеджменту якості. Економіка і суспільство. 2016. №7. С. 378-384.

Лисенко О.М. Системи управління якістю: особливості впровадження згідно з новою версією стандарту ISO 9001. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. 2016. № 1. С. 27-34.

Науменко М.О., Морозова Л.В. Управління підвищенням якості послуг підприємства. Бізнес Інформ.2015. № 2. С. 179-183.

Маховка В. М., Вишовський В. М. Формування системи управління якістю продукції підприємства в сучасних умовах господарювання. Економічний форум. 2016. № 2. С. 189-193.

Світлишин І.І. Методичний підхід до оцінювання якості продукції. Економіка, управління та адміністрування. 2023. №1(103). С. 64–69. URL: https://doi.org/10.26642/ema-2023-1(103)-64-69

Кузьменко М.М., Богацька Н.М. Якість продукції як фактор конкурентоспроможності продукції та підприємства загалом. Молодий вчений. 2017. № 11 (51). С. 57-65.

Тарасюк Г. М. Бабич Н. О. Управління якістю продукції, як одна зі складових управління операційною системою. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2016. № 3. С. 87-92.

Мишко О. Інноваційний підхід до вдосконалення системи управління якістю на підприємстві. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 2. С. 39-44.

Каличева Н.Є., Голубєва. А.А., Міненко О.С. Економічні аспекти забезпечення якості продукції на стадії проєктування. Молодий вчений. 2022. № 10 (110). С.45-48.

Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США. URL: https://www.hhs.gov/

Дикань В.Л., Толстова А.В. Механізм державного регулювання відтворення та розвитку економіки України в ринкових умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2021/2022. № 76-77. С. 5-12.

Лозова Т. М. Застосування системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. 2019. Вип. 22. С.34-37. URL: http://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/DOI/2522-1221-2019-22-06.pdf

Лапін О.В., Фрідріф В.П. Впровадження міжнародних стандартів ISO серій 9000 та 14000, НАССР (ХАССП) і формування систем менеджменту якості на аграрних підприємствах України. Агросвіт. 2014. № 23. С. 43–47.

HACCP у закладах харчування. URL: https://iso-haccp.com.ua/uslugi/haccpv-obshhepite/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг