МОДЕЛЬ ПУБЛІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ

Автор(и)

  • О. В. Дикань Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Ю. О. Крихтіна Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • У. Л. Сторожилова Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.84.301499

Ключові слова:

антикорупція, безпека, демократія, відкриті Smart-знання, публічна комунікація, соціальна інклюзія

Анотація

Головним фокусом статті є дослідження знань та можливостей бачення моделі публічної комунікації та соціальної інклюзії України щодо сучасного та майбутнього її стану повоєнного відновлення. Висновками статті є необхідність змін в сфері державного управління, спрямованих на створення відкритих Smart-знань щодо забезпечення соціальної інклюзії та протидії корупції. В дослідженні розглядаються головні составні моделі публічної комунікації та соціальної інклюзії. Авторами наведенні приклади антикорупційного майбутнього з сильним демократичними цінностями та громадянським суспільством, впровадження інформаційно-креативних технологій та програм зі Smart потенціалом в умовах гіпер політичної і гіпер економічної реальності. Означенні інтелектуальні заходи які сприяють ефективному сталому розвитку політики публічної комунікації та соціальної інклюзії в період європеїзації Україні.

Біографії авторів

О. В. Дикань, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

Ю. О. Крихтіна, Український державний університет залізничного транспорту

д.д.у., професор

У. Л. Сторожилова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Институт Брукингса проанализировал национальные стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ). (б. д.). Отримано 10 Жовтня 2020, із https://www.brookings.edu/research/howdifferentcountries-view-artificial-intelligence/

Концепція розвитку сфери штучного інтелекту в Україні. Проєкт. (2020). Розпорядження КМУ. https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/ Концепція финал ШІ.docx

Україна посередині рейтингу в Доповіді ПРООН про стан людського розвитку за 2019 р. URL:

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2019/ukraine-ranksmidtable-in-undps-2019-humandevelopment-report.html

Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text

Індекс процвітання. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Індекс_процвітання

Україна посіла 96 місце у світовому рейтингу процвітання. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/26/654129/

Рейтинг Doing Busines. Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/2805261-rejtingdoing-business-sorobiti-sob-naresti-obignati-bilorus.html

Національна стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні 2021-2030 рр. https://www.naiau.kiev.ua/images/news/img/2021/06/strategiya-110621.pdf

Social progress imperative. URL: https://www. socialprogress.org

Індекс соціального розвитку. Сайт компанії Делойт: URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/footerlinks/newsroom/deloitteresearch/social-progressindex.html

Український інститут аналізу і менеджменту політики. URL:

https://uiamp.org.ua/ukrayina-vmizhnarodnihreytingah?fbclid=IwAR0yFEhMYxGvXi-5lFSd SukhJUnxFm7IlKYk1f89wCf_k8kpdFhFetIpus

Український інститут майбутнього. URL:https://strategy.uifuture.org/kraina-zrozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-3

Белявцева В. В., Хрипунова Д. М. Ключові виклики реалізації стратегії смарт-спеціалізацій в Україні. Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської діяльності: матеріали круглого столу. URL:

http://ndipzir.org.ua/conference/2018/12/14/Beliavtseva_ Khrypunova.pdf (дата звернення: 11.06.2021)

Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : монографія / за заг. ред. О.Г. Янкового. Одеса : Атлант, 2013. 470 с.

Маврова В.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств в Україні. Молодий вчений. 2016. № 4. С. 78–80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Соціально-економічні питання