РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • О. В. Дикань УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i57.101559

Ключові слова:

мале підприємництво, державна підтримка, економіка України, економічний потенціал.

Анотація

В статті досліджено основні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. Визначено, що вирішення зазначених проблем повинно стати одним із ключових напрямків державної політики, адже саме мале підприємництво сприятиме значному підвищенню ефективності реалізації вітчизняного економічного потенціалу, оптимізації участі України в міжнародному поділі праці, посилення конкурентоспроможності національної економіки. Запропоновано комплекс заходів щодо забезпечення розвитку малого бізнесу, до якого відноситься впорядкування спрощеної системи оподаткування, сприяння розвитку інноваційного підприємництва, кластерна організація малого бізнесу, формування сучасної фінансової інфраструктури підтримки підприємництва, формування сприятливого бізнес-клімату, правове забезпечення підприємництва.

Біографія автора

О. В. Дикань, УкрДУЗТ

д.е.н., доцент

Посилання

Воронич К.М. Міжнароднийдосвід організації малого бізнесу та

можливість його впровадження вУкраїні / К.М. Воронич // Науковий

вісник НЛТУ України . – 2011. − Вип .21.10. – С.184-189

Гобир І. Б. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні в кризових умовах / І. Б.Гобир, М. І.

Мельник // Агросвіт. – 2015. - № 10. – С.65- 69

Дикань В.Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України

// В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Харків, УкрДУЗТ, 2015. - № 52. – С. 9-20.

Добуляк Л.П. Проблемы развития малого предпринимательства в Украине [Електронний ресурс] / Л.П.Добуляк, Г.Г.

Цегелик. - Режим доступу:http://cyberleninka.ru/article/n/proble my-razvitiya-malogo-predprinimatelstva-vukraine-1

Жирко С.О . Проблеми розвитку малого та середнього

підприємництва в Україні / С.О . Жирко // Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/2007-1-2/doc/2/25.pdf

Ольвінська Ю.О. Розвиток інфраструктури малого і середнього

бізнесу в Україні [Електронний ресурс] /Ю.О.Ольвінська, О.В.Самотоєнкова Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/

Череп О. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в

Україні [Електронний ресурс] / О.Череп, А. Полякова. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2013_1_14

Швець Г. Сучасні тенденції малого підприємництва в Україні

[Електронний ресурс] / Г.Швець. - Режим доступу:http://econf.at.ua/publ/konferencija_2016_10_20_21/sekcija_5_ekonomichni_nauki/suchasni_tendenciji_malogo_pidpriemnictva_v

_ukrajini/54-1-0-1333

Перспективы экономики Украины: стратегии развития малого и

среднего бизнеса [Електронний ресурс]. -Режим доступу:

http://sesp.its.dn.ua/web/sesp/sesp-RU.nsf/0/6B83EE14A9976EB5C2257DB1003

C0E25

Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Малый и средний бизнес в Украине: пути выживания [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://ubr.ua/business-practice/laws-andbusiness/

malyi-i-srednii-biznes-v-ukraine-putivyjivaniia-275169 12. 12.Евроассоциация и новые возможности для развития малого бизнеса в Украине [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://gazeta.zn.ua/macrolevel/evroassociaciya-i-novye-vozmozhnosti-dlya-razvitiya-malogo-biznesa-v-ukraine-_.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-10

Номер

Розділ

Державне регулювання економіки