№ 57 (2017)

Зміст

Економіка підприємства

ІНЖИНІРИНГО-МАРКЕТИНГОВИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО- ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
В. Л. Дикань, І. В. Соломніков
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Н. Е. Аванесова
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВАГОНОБУДУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
А. В. Кузуб
МЕТОДИКА ОЦІНКИ КІЛЬКОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗА УМОВ КОЛИВАННЯ ПОПИТУ НА НИХ PDF
Л. В. Морозова
РОЛЬ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Русский)
Т. Г. Сухорукова
ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М. В. Черкашина, М. О. Науменко
МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАНУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М. В. Шемет

Державне регулювання економіки

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О. В. Дикань
ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ PDF (Русский)
А. В. Непран, И. Е. Тимченко, Н. Н. Каменева
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ PDF
В. В. Прохорова

Проблеми транспортного комплексу України

ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПАРКУ ЛОКОМОТИВІВ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
О. І. Галушко
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ PDF
О. М. Полякова, Ю. В. Іванченко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
О. В. Шраменко, Є. В. Хорошаєва

Інвестиційна та інноваційна діяльність

СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF (Русский)
М. Гараєва
ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАПРЯМІВ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ PDF
Ю. І. Мискін, О. О. Мискіна
МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
С. А. Соколовский
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Ж. Г. Чухлата

Менеджмент і маркетинг

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. М. Герасименко
АДАПТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
І. В. Токмакова
АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
О. М. Чупир, О. Є. Сичова
МЕТОДИКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДСИСТЕМАХ PDF
В. Г. Янченко

Економіко-правові питання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
О. Ю. Чередниченко, А. О. Чередниченко

Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу

ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ PDF
В. Г. Яковенко