АДАПТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • І. В. Токмакова УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i57.101597

Ключові слова:

інновації, розвиток, адаптивні технології, управління, залізничний транспорт.

Анотація

В статті визначено, що для забезпечення інноваційного розвитку вітчизняного залізничного транспорту в умовах швидких змін зовнішнього середовища необхідний особливий гнучкий підхід до організації системи управління інноваційною діяльністю,який дозволяє своєчасно реагувати на зміни і адаптуватися до них. Розроблено модель адаптивного управління інноваційною діяльністю, у якій функціональними підсистемами є моніторинг інноваційного середовища, комунікації, координаційна діяльність, організаційне забезпечення і підтримка та самоорганізація, що включає зворотній зв’язок на основі оцінки параметрів інноваційного середовища.

Біографія автора

І. В. Токмакова, УкрДУЗТ

д.е.н, доцент

Посилання

Дикань В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. − Х.: УкрДАЗТ, 2008. - 194 с.

Калініченко Л.Л. Вирішення інвестиційної проблеми інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту / Л.Л. Калініченко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Випуск 236, Т. 2. – С. 222 – 227.

Каличева Н. Є. Організація управління на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах / Н. Є. Каличева // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 45. - С. 167-170.

Компанієць В. В. Управління розвитком соціально–економічних систем у духовно – моральному та соціокультурному вимірі (на прикладі залізничного транспорту) : дис. ... д. е. н. (додатки) : спец. 08.00.03. – економіка та управління національним господарством / В. В. Компанієць. — Х. : УкрДАЗТ, 2012. — 199 с..

Кондратюк М.В. Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / М. В. Кондратюк ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 19 с.

Корінь М. В. Інноваційний шлях розвитку підприємств залізничного транспорту та промисловості України /

М.В. Корінь // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2012. - №37. - С.201-206.

Толстова А.В. Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни / А.В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2012. - №37 - С.75-78.

Полякова О.М. Перспективи розвитку залізничного транспорту України в умовах глобалізації світової економіки /О.М. Полякова, О.В. Шраменко // Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів : колективна монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. С. Іванілова. – Х. : ФОП Панов А.М., Видав. дім «В справі», 2016. -140-143.

Дем'яненко Т. І. Адаптивне управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств залізничного транспорту : дисертація канд. екон. наук: 08.00.04 / Т. І. Дем’яненко; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 230 с.

Денисенко В. И. Модель и принципы применения механизмов самоорганизации в социально-экономических системах [Электроный ресурс] / И. В. Денисенко, И. В. Решетов — Режим доступа: http://selfi.ucoz.com/. — Загл. с экрана.

Денисов В. Т. Адаптивное управление — основа успеха деятельности промышленного предприятия / В. Т. Денисов, Н. А. Назарьева, О. В. Грищенко // Весник ОГУ. — 2066. — №8. — С. 89 — 95.

Бушмелева Г.В. Адаптивное управление промышлен-ным предприятием в конкурентной среде: автореф. … д-ра экон. наук : 08.00.05 / Г.В. Бушмелева. – Ижевск: Ижевский гос. техн. ун-т, 2009.- 41 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-10

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг