ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАПРЯМІВ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Ю. І. Мискін УДФС України, Україна
  • О. О. Мискіна УДФС України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i57.101585

Ключові слова:

інвестиції, інвестиційна діяльність, активізація інвестиційної діяльності, напрями активізації інвестиційної діяльності.

Анотація

Розглянуто сутність активізації інвестиційної діяльності у контексті взаємозв’язку понять «інвестиції» – «інвестиційна діяльність» – «активізація інвестиційної діяльності». За результатами аналізу семантичної транскрипції визначення сутності інвестицій з гносеологічної позиції обґрунтовано доцільність виділення методологічного та емпіричного підходів. Базуючись на сутнісних аспектах інвестиційної діяльності (ресурсний, соціально-економічний, витратний, гедоністичний та майновий) ідентифіковано напрями активізації інвестиційної діяльності як об’єкта податкового стимулювання.

Біографії авторів

Ю. І. Мискін, УДФС України

к.е.н., доцент

О. О. Мискіна, УДФС України

к.е.н., доцент

Посилання

Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: підручник / І.О. Бланк, Н. М. Гуляєва ; за ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 398 с.

Доунс Д. Финансово-инвестиционныйсловарь: Пер. 4-го англ. изд. / Д.Доунс, Дж.Є.Гудман. – М.: ИНФРА-М, 1997. – ХХІІ. – 586 с.

Корнєєв В. В. Поведінкові фінанси та інвестування в експолярній економіці / В. В. Корнєєв // Економічна теорія. – 2009. – № 3. – С. 40-49.

Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : монографія / Л. Г. Ловінська. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

Мареха І. С. Теоретико-методологічні засади визначення якості інвестицій: сутнісно-змістова основа та класифікаційні ознаки / І. С. Мареха // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 229 – 239. 6. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні / Музиченко А. С. — К.: Кондор, 2005. — 406 с. 7. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / [А. А. Пересада, О. О. Смірнова, С. В. Онікієнко, О. О. Ляхова]. — К.: КНЕУ, 2001. — 251 с.

Про інвестиційну діяльність : закон України від 18.09.1991 р. №1560 – XII// Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-10

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність