ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ж. Г. Чухлата НА НГУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i57.101592

Ключові слова:

інновації, інноваційна діяльність, криза, промисловість, конкурентоспроможність, ринок

Анотація

У статі розглянуто сучасний стан інноваційного розвитку вітчизняної промисловості. Визначено, що на економіку України посилився вплив серйозних макроекономічних проблем. Визначені можливості виводу з кризи вітчизняної промисловості. Проаналізовано, які галузі є найбільш перспективними для конкурентоспроможного функціонування в сучасній ринковій економічній ситуації. Зазначено, що нагальною постає проблема модернізації української економіки з метою підвищення технологічного рівня експорту та якісних характеристик вітчизняної продукції.

Біографія автора

Ж. Г. Чухлата, НА НГУ

ст. викладач

Посилання

Бутнік-Сіверський О.Б. Корпоративна стратегія: самоорганізація і фінансово-економічний розвиток капіталу / О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Г. Дерев’янко // Стратегія економічного розвитку України. - Вип. 7. – КНЕУ. – 2001. - С. 382 – 393.

Геєць В. "Зон може бути багато, і кожна має відпрацьовувати свій елемент політики" / В. Геєць // Дзеркало тижня. - 2005. - 19-25 березня. - № 10(538).

Гальчинський А. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання України / А. Гальчинський, С. Льовочкін // Економіка України. - 2005 - №6. - С.4-11.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник./ С.М. Ілляшенко– 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД "Університетська книга"; К.: Видавничий дім "Княгиня Ольга", 2005. – 324 с.

Черваньов Д.М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. / Д.М.Черваньов, Л.І. Рейкова– К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 514 с.

Дикань В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. - Х. : УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Ігнатенко О.Я. Система забезпечення інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / О.Я. Ігнатенко// Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – 05.06.08. – // Режим доступу: http:// masters.donntu.edu.ua/2008/fem/ ignatenko/library/ st2.htm.

Каличева Н.Є. Напрями інноваційного розвитку пасажирських перевезень на залізничному транспорті /Н.Є. Каличева// Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків, УкрДУЗТ, 2016 . - № 53. -С. 93-96.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посіб. /С.М. Ілляшенко// Суми: ВТД "Університетська книга",. - 2003. – 278 с.

Кузьмін О. Фактори інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / О. Кузьмін, Т.Кудла // Всеукраїнська експертна мережа. Аналітика. Економіка. 09.02.2007. – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ ID=11391.

Каличева Н.Є. Проблеми та перспективи розвитку економіки України в сучасній світовій економічній системі] / Н.Є. Каличева// Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. − Хмельницький: ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2015. – Вип. 4 (40). - С. 117 – 120.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-10

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність