ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. М. Полякова УкрДУЗТ, Ukraine
  • Ю. В. Іванченко УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i57.101576

Ключові слова:

пасажирські перевезення, розвиток пасажирських перевезень, підприємства пасажирського комплексу, залізничний транспорт, реформування, забезпечення ефективності пасажирських перевезень.

Анотація

В статті досліджено сучасні проблеми розвитку пасажирських перевезень, визначено напрями забезпечення ефективної діяльності підприємств пасажирського комплексу залізничного транспорту. Відзначено, що проведення гнучкої політики у сфері управління пасажирськими перевезеннями можливе за умов збереження державної власності у сфері залізничного транспорту, забезпечення прозорості та передбачення субсидіювання пасажирських перевезень з державного бюджету.

Біографії авторів

О. М. Полякова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Ю. В. Іванченко, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки [Електронний ресурс]: Постанова КМУ від 16 грудня 2009 р. N1390 [офіц. текст: станом на 02.11.2012 р.]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF.

Божок, Н.О. Методичний підхід щодо визначення привабливості пасажирських перевезень залізничного транспорту [Текст] / Н.О. Божок // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2014. – № 2 (50). – С. 31-40.

Гудков, О.М. Перспективний механізм фінансування пасажирських перевезень на залізничному транспорті [Текст] / О.М. Гудков // Проблеми економіки транспорту: зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011. – Вип. 1. – С. 34-39.

Гудкова, В. Теоретико-прикладні основи підвищення ефективності економічної діяльності підприємств на ринку транспортного обслуговування населення [Текст] / В. Гудкова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 25. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 11-28.

Дикань, В.Л. Інформаційні технології підвищення ефективності пасажирських перевезень [Текст] / В.Л. Дикань, Ю.В. Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2015. – Вип. 52. – С. 107-110.

Дикань, В.Л. Перспективи фінансування приміських пасажирських перевезень в умовах акціонування залізничного транспорту [Текст] / В.Л. Дикань, Ю.В. Єлагін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 16. – С. 46-48.

Дикань, В.Л. Повышение эффективности функционирования естественных монополий в условиях рынка (по материалам железнодорожного транспорта) [Текст]: монографія / В.Л. Дикань, Н.И. Данько, Е.В. Шраменко. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – 168 с.

Дикань, В.Л. Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах [Текст]: монографія / В.Л. Дикань, М. В. Кондратюк. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – 190 с.

Єлагін, Ю.В. Сутність та роль інноваційно-логістичних підходів в підвищенні ефективності обслуговування пасажирів [Текст] / Ю.В. Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2013. – Вип. 44. – С. 44-46.

Козаченко, Д.М. Проблеми розвитку пасажирських перевезень залізничним транспортом в Україні / Д.М. Козаченко, Р.Г. Коробйова, А.В. Рубець // Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. – 2016. – Вип. 12. – С. 45-50.

Матусевич, О.О. Управління економічною ефективністю залізничних пасажирських перевезень в умовах трансформаційних змін [Текст]: Дис. … к.е.н.: 08.00.04 / Матусевич Олексій Олександрович: ДНУЗТ. – Дніпропертовськ, 2015. – 177 с.

Пасажирська компанія дозволить більш ефективно реагувати на зростання пасажиропотоку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/447430/

Петренко, О.О. Пасажирські залізничні перевезення в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] / О.О. Петренко // Економіка та управління національним господарством. – 2016. – Вип. 10. – С. 47-52.

Реформи залізничного транспорту [Електронний ресурс] // Міністерство інфраструктури України. – Режим доступу: http://mtu.gov.ua/content/reformi-zaliznichnogo-transportu.html

Стратегічний план розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року [Електронний ресурс] // Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця». – Режим доступу: http://ukrrailways.com/2-uncategorised/1706-strategic-plan-2020-p1.html

«Укрзалізниця» значительно поднимет цену на перевозки, если станет частной (28.10.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dnpr.com.ua/content/ukrzaliznicya-znachitelno-podnimet-cenu-na-perevozki-esli-stanet-chastnoy

Чаркіна, Т.Ю. Методика проведення досліджень стосовно підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень [Текст] / Т.Ю. Чаркіна //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – №36. – С.289–296.

Чим Україні загрожує реформа залізниці? (січень 2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://socportal.info/2015/08/06/chim-ukrayini-zagrozhuye-reforma-zaliznitsi.html

Шерепа, К. Аналіз функціонування пасажирського залізничного комплексу країни [Текст] / К. Шерепа // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2012. – Вип. 19. – С.231-235.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-10

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України