ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • В. М. Герасименко НА НГУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i57.101595

Ключові слова:

соціально-економічний розвиток, стратегічне управління, криза, конкурентні переваги, стратегія, розвиток

Анотація

Розглянуто основні ланки, що визначають рівень соціально-економічного розвитку держави, її соціальну та економічну безпеку, якість життя населення. Теоретично обгрунтована альтернатива стратегічного управління підприємств. Визначені параметри змін та напрямки їх застосування в умовах кризи, розроблені методичні рекомендації щодо удосконалення варіанту стратегічного розвитку функціонування підприємств. Доведено, що вибір варіанту стратегічного розвитку підприємств здійснюється на основі комплексного вивчення параметрів та оцінки значущості кожного з них.

Біографія автора

В. М. Герасименко, НА НГУ

ст. викладач

Посилання

Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / К.Боумэн, пер. с англ. – М. : ЮНИТИ. - 2007. – 344с.

Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С.Виханский. – М. : ГАРДАРИКИ. - 2008. – 267с.

Клеймор Г. Механизмы принятия стратегических решений и стратегическое планирование на предприятиях / Г. Клеймор // Вопросы экономики. – 1998. – № 9. – С. 46-66.

Кузнецов В. С. О стратегической альтернативности / В. С. Кузнецов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002.– № 2. – С. 34–40. 5. Дикань В.Л. Стратегічне управління: підручник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ / В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, І.В. Токмакова, В.О. Зубенко , О.В. Маковоз. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 331 с.

Портер М. Стратегія конкуренції/ М. Портер, Е. Майкл, пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський – К.: Основи. - 1998. – 390с.

Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива Ж.Ж. Ламбен - СПб.: Наука. – 1996. – 457с.

Каличева Н.Є. Проблеми та перспективи розвитку економіки України в сучасній світовій економічній системі / Н.Є. Каличева// Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. − Хмельницький: ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2015. – Вип. – № 4 (40). - С. 117 – 120.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-10

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг