МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ, НАПРЯМИ ДІЇ

Автор(и)

  • В. В. Дикань Karazin Business School, Ukraine
  • О. Ю. Александрова УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.106155

Ключові слова:

регіон, конкурентоспроможність, економічна безпека, порогові значення, регіональний вимір, риск, соціально-економічний розвиток, ефективність, організаційно-економічний механізм, стратегія.

Анотація

У статті розкрито сутність поняття «безпека регіону». Обґрунтована роль та значення економічної безпеці в процесах регіонального розвитку. Зроблена оцінка безпеці регіонів країни. Виділено основні підсистеми економічної безпеки в ієрархічній структурі системи безпека. На основі системи регіональних критеріїв і показників економічної безпеки визначено її кількісні параметри. Проведено декомпозицію рівнів і видів категорії «економічна безпека». Запропоновано механізм забезпечення економічної безпеки регіонів.

Біографії авторів

В. В. Дикань, Karazin Business School

д.е.н., професор

О. Ю. Александрова, УкрДУЗТ

ст. викладач

Посилання

Гончаренко Л.П., Куценко Е.С. Управление безопасностью: Учеб.пособие.-М.:КНОРУС, 2005.-272с.

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк. Х., 2006.-240с.

Глазьев С.Ю. О концепции макроэкономической политики в свете обеспечения экономической безопасности страны (14.11.2007)//old/glazev.ru.

Абалкин Л.И. Экономическая безопасность: угрозы и их отражение // Вопросы экономики.-2004.-№12.-С.5-9.

Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки: Монографія.-К.:КНЕУ,2005.-232с.

Сухоруков А.І., Ладюк О.Д. Фінансова безпека держави: Навч.посібник.-К.:Центр навчальної літератури, 2007.-192с.

Полушкин О.А. Управление безопасностью предприятий в условиях рыночной экономики// Закон и право.-2005.-№10.-С.46-50.

Предборський В.А. Економічна безпека держави: Монографія. – К.: Кондор, 2005. – 391 с.

Н.А. Баранов. Основы международной безопасности. Лекция 3. Политика национальной безопасности ведущих стран. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://nicbar.ru/politology/study/kurs-osnovy-mezhdunarodnoj-bezopasnosti/217-lektsiya-3-politika-natsionalnoj-bezopasnosti-vedushchikh-stran

Быков В.П., Дембовская О.А., Лебедько Е.М. Экономическая безопасность регионов и преодоление угроз в современных условиях / Электронный ресурс. – Режим доступа: http://science-bsea.narod.ru/2006/ekonom_2006/bykov_ekonom.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-24

Номер

Розділ

Державне регулювання економіки