№ 58 (2017)

Зміст

Державне регулювання економіки

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ PDF (Русский)
В. Л. Дикань, А. В. Кузуб
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ, НАПРЯМИ ДІЇ PDF
В. В. Дикань, О. Ю. Александрова
ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНОЮ ЇЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Н. А. Казакова, М. В. Булаєнко, Є. В. Широкорад
СТРАТЕГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ PDF
О. М. Кібік, В. О. Котлубай, Ю. В. Хаймінова
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ PDF
І. В. Колупаєва
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ PDF
Ю. Є. Пащенко
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД PDF
В. В. Щербіна

Проблеми транспортного комплексу України

ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВО В ЕФЕКТИВНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
І. В. Береза
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЯГИ ТА ВАРТОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЛОКОМОТИВУ PDF
О. І. Галушко
РОЗВИТОК СУДНОБУДІВНОЇ ІНДУСТРІЇ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Л. О. Гришина, П. М. Карась, Н. В. Приходько
РЕФОРМУВАННЯ І СУСПІЛЬНІ ЕФЕКТИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Ю. В. Єлагін, Н. О. Проценко
РОЛЬ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Н. Є. Каличева
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: АНАЛІЗ СИСТЕМНИХ ПОМИЛОК ТА ЇХ НАСЛІДКІВ (ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ РИНКОВОЇ ПАРАДИГМИ) PDF
В. В. Компаниец
СИСТЕМНО – ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФУНДАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ІНТЕНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ РУХОМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЗНАЧНОГО ЗРОСТАННЯ ШВИДКОСТІ ПОЇЗДІВ PDF
В. М. Петрушов
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ І СВІТІ PDF
О. М. Полякова, О. В. Шраменко
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
І. В. Соломніков

Економіка підприємства

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ PDF
В. М. Герасименко
СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ PDF
Е. В. Дикань
ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ БАГАТОЕТАПНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ ПРИ НАЯВНОСТІ ДОДАТКОВИХ УМОВ PDF
И. С. Каретникова
МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ СТРУКТУРАМИ PDF
Л. В. Морозова
НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
М. В. Черкашина, М. О. Науменко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ PDF
В. В. Польова
ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. В. Синиця
УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАЛІЗНИЦЕЮ PDF
Ю. В. Шульдінер, І. С. Іващенко

Інвестиційна та інноваційна діяльність

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Ю. М. Уткіна, А. М. Руських

Менеджмент і маркетинг

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ PDF
Ж. Г. Чухлата
ЛОГІСТИЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ PDF
Ю. О. Швець, А. О. Андрієнко

Загальноекономічні питання

РОЗВИТОК РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ ЯК ШЛЯХ ДО ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМЧНОЇ КРИЗИ PDF
А. О. Чередниченко

Соціально-економічні питання

ЗАЛЕЖНІСТЬ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ ДЕРЖАВИ ВІД РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН PDF
В. Г. Яковенко

Економіко-правові питання

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТРУКТУР КРАЇН ЄС В РОБОТІ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
О. Ю. Чередниченко