РОЗВИТОК СУДНОБУДІВНОЇ ІНДУСТРІЇ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Л. О. Гришина НУК ім. адм.Макарова, Ukraine
  • П. М. Карась НУК ім. адм.Макарова, Ukraine
  • Н. В. Приходько НУК ім. адм.Макарова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.109995

Ключові слова:

транспортна система, водний транспорт, суднобудівна індустрія, підприємства суднобудування

Анотація

В статті визначено місце і значення суднобудівної індустрії у забезпеченні функціонування транспортної системи країни. Досліджено стан суднобудівних підприємств та виявлено негативні аспекти як політичного, так і економічного впливу на створення ефективних умов діяльності галузі. Досліджено динаміку коливань обсягів виробництва, фінансових результатів та умов створення законодавчого та нормативного впровадження економічних важелів у діяльність галузі Сформульовано рекомендації щодо застосування інструментарію оновлення суднобудівної індустрії в аспекті забезпечення реформування і розвитку транспортної системи.

Біографії авторів

Л. О. Гришина, НУК ім. адм.Макарова

к.е.н., доцент

П. М. Карась, НУК ім. адм.Макарова

к.е.н., професор

Н. В. Приходько, НУК ім. адм.Макарова

к.е.н., доцент 

Посилання

Пашко Д. В. Сучасний стан і перспективи розвитку суднобудування в Україні / Д. В. Пашко // Економічні науки. – 2011. – № 1. – С. 137-139.

Буркинський Б.В. Концептуальні засади реструктуризації суднобудування України / Б.В. Буркинський, Г. В. Єфімова // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 39-42.

Фінанси суднобудівних підприємств: монографія / Воробйова І. А., Єфімова Г. В., Карась П. М. [та ін.]. – Миколаїв: НУК, 2012. – 234 с.

Єфімова Г. В. Прийняття інвестиційних рішень в суднобудуванні: монографія/ Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко. – Миколаїв, НУК, 2010. – 108 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України // [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mtu.gov.ua.

Котлубай О.М. Економічні механізми розвитку торгівельного мореплавання в Україні: наукова монографія / О.М. Котлубай. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2004. - 453 с.

Іртищева І.О. Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України / І. О.Іртищева, Т.В.Стройко //Збірник наукових праць НУК.-Миколаїв: НУК, 2014. – № 1(451). – С. 12-17.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1256 «Про затвердження переліку суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються заходи державної підтримки суднобудівної промисловості» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zacon.rada.gov.ua.

Офіційний сайт Асоціації суднобудівників України «Укрсудпром» // [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrsudo.kiev.ua.

Закон України від 28 .12.2014 № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»// Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 7-8. - С 9.

Суднобудівна галузь України та її конкурентоспроможність // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: // www.br.com.ua/

Александров В. Л. Судостроительное предприятие в условиях рынка: проблемы адаптации и развития / В. Л. Александров, А. В. Перелыгин, В. Ф. Соколов. – СПб.: Судостроение, 2003. – 424 с.

Александровская Н. И. Производственный потенциал судоремонтных и судостроительных предприятий Украины с учетом их расположения / Н. И. Александровская, А. В. Кошарская, В. Д. Евдокимов // Зб. наук.праць ОМНУ. – 2009. – №1. – С. 111–119.

Жихарева В. Умови ефективної реалізації інвестицій у розвиток флоту суднобудівних компаній України / В. Жихарева // Економічний аналіз. – 2010. – №7. – С. 45–47.

Макогон Ю. В. Украина – держава морская / Ю. В. Макогон, А. Ф. Лысый, Г. Г. Гаркуша, А. В. Грузин. – ДонНУ, 2010. – 393 с.

Пирожков С. Проблемы реализации транзитного потенциала Украины в контексте расширения ЕС и формирования ЕЭП / С.Пирожков, Д.Прейгер, И.Малярчук // Экономика Украины. - 2005г. - № 3. - С.4-19.

Integration of Ukraine into the world maritime complex [Електронний ресурс] / I.R. Iarmolovych, D.I. Iarmolovych // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 1(17).–С.190-194.

H.Mäkinen.The Russian maritime industry and Finland/Electronic Publications of Pan-European Institute,2/2015.[Електронний ресурс] - Режим доступу: http: // www.utu.fi/pei

Jean-Paul Rodrigue, Brian Slack .Intermodal Transportation and Containerization Authors.[Електронний ресурс] - Режим доступу: https://people.hofstra.edu

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-24

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України