ЛОГІСТИЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Ю. О. Швець ЗНУ, Ukraine
  • А. О. Андрієнко ЗНУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.110465

Ключові слова:

логістика, матеріальні запаси, логістичний підхід, підприємство, моделі управління запасами.

Анотація

В статті проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до трактування сутності поняття «запаси» та оцінено їх вплив на ефективність функціонування підприємств. Охарактеризовано класифікацію основних видів запасів та досліджено існуючі методи управління матеріальними запасами шляхом визначення їх переваг, недоліків та оцінки особливості впровадження на підприємствах. На основі проведеного дослідження сформовано загальні рекомендації щодо ефективного впровадження на підприємствах логістичного підходу та визначено перелік факторів впливу на використання логістичних методів.

Біографії авторів

Ю. О. Швець, ЗНУ

к.е.н., ст. викладач

А. О. Андрієнко, ЗНУ

студентка

Посилання

Болт Г. Дж. Практичний посібник з керування збутом: пер з англ. / Г. Дж. Болт. – М.: МТ-Прес, 2008. – 268 с.

Гордон М. П. Логістика товароруху / М. П. Гордон. – М.: «Центр економіки і маркетингу», 2009. – 195 с.

Волгін В. В. Склад: організація та управління. / В. В. Волгін. – М.: ВД «Дашков і Ко», 2007. – 400 с.

Дубініна М. В. Сутність виробничих запасів як складової частини процесу виробництва / М. В. Дубініна // Тенденції та закономірності розвитку обліково-аналітичного забезпечення в Україні : Тези доповідей на вузівської науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК, 2007. – 156 с.

Багрій К. Л. Особливості аналізу ефективності використання матеріальних запасів підприємства / К.Л. Багрій // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Економічні науки. Серія: «Облік і фінанси». – 2010. – Вип. 7(25), Ч. 1. – С. 50–58.

Кащена Н. Б. Удосконалення методики аналізу виробничих запасів підприємства / Н. Б. Кащена, О. В. Цуконова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2011. – № 2. – С. 128–135.

Білик М. С. Ідентифікація запасів в управлінні логістичною системою / М. С. Білик, Г. І. Кіндрацька, О. Я. Кобилюх // Вісник національного університету «Львівська політехнічка», 2010. – № 669. – С. 254–261.

Гаджинський А. М. Логістика. / А. М. Гаджинський. – М.: ВД «Дашков і Ко», 2008. – 408 с.

Вольвач І. Ю. Досвід впровадження логістичної концепції виробництва “Just-in-time” / І. Ю. Вольвач // Вісник Хмельницького національного університету, 2009. – № 4, T. 2. – С. 250–245.

Ларіна P. P. Логістика : навчальний посібник / Р. Р. Ларіна. – Д.: ВІК, 2005. – 335 с.

Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах / Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. – М.: Знання, 2011 – 718 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-24

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг