РОЗВИТОК РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ ЯК ШЛЯХ ДО ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМЧНОЇ КРИЗИ

Автор(и)

  • А. О. Чередниченко ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.110467

Ключові слова:

релігійний туризм, паломництво, святі місця, культові споруди, туристичний продукт, екскурсійні поїздки.

Анотація

В статті встановлено, що загострення глобальних і регіональних негативних проявів соціально-економічного та соціально-політичного характеру відбивається на розвиток туристичної галузі. Таким чином назріла необхідність впровадження нових напрямків туристичної діяльності, розробки та впровадження нового якісного туристичного продукту. Запропоновано розглянути в цьому контексті такий вид туризму як релігійний туризм. Визначені основні шляхи його розвитку України. Відпрацьовано рекомендації щодо його розвитку в сучасних умовах.

Біографія автора

А. О. Чередниченко, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

к.е.н., ст. викладач  

Посилання

Дмитриевский А.В. Религиеведение для менеджеров туристического бизнеса: практиче-ские аспекты: учебное пособие / А.В. Дмитриевский. - Донецк: Донецкий ин-т туристического бизнеса, 2004. - 306 с.

Любіцева О.О. Напрямки розвитку релігійного туризму в Україні / О.О. Любіцева, С.П. Романчук // Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня 2001 р., м. Київ). - К.: Знання України, 2002. - С. 61-65.

Маїло Я.В. Проблеми розвитку релігійного туризму в Україні // Я.В. Маїло / Студентська наука в новому тисячолітті: сучасні проблеми громадського харчування, готельного господарства та туризму: матеріали Всеукр. студентської наук. конф. (19-21 квітня 2000 р., м. Київ). - К.: Київський держ. торговельно-економічний ун-т, 2000. - С. 119-121.

Христов Т.Т Релігійний туризм: навчальних посібників / Т.Т. Христов. - М.: Академія, 2005 – 288 с.

Биржаков М.Б. Паломницький і релігійний туризм: довідник / М.Б. Биржаков. - СПб.: ОЛБИС, 1997. – 732 с.

Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник / В.С. Сенин. – 2-е., перераб. и доп. – М.: Финанси и статистика, 2003. – 400 с.

Муравьев А.Н. Путешествие по святым местам, [Текст] учебное пособие/ А.Н.Муравьев - М.: «Книга» 1990– 350с.

Павлов С.В. Географія релігій: навчальний посібник / С.В. Павлов, К.В. Мезенцев, О.О. Любіцева. - К.: АртЕК, 1998. - 504 с.

Романчук С.П. Паломництво українців до Святої Землі. Історико-географічний нарис / С.П. Романчук // Географія та основи економіки в школі. - 2000. - №1. - С. 11-14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-24

Номер

Розділ

Загальноекономічні питання