УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАЛІЗНИЦЕЮ

Автор(и)

  • Ю. В. Шульдінер УкрДУЗТ, Ukraine
  • І. С. Іващенко УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.110459

Ключові слова:

гірничо-видобувний комплекс, удосконалення взаємодії, прогнозування, оцінка ефективності, економічний ефект.

Анотація

Проведено аналіз роботи підприємств гірничо-металургійного комплексу Кременчуцької магнітної аномалії в Полтавській області при взаємодії з публічним акціонерним товариством «Українська залізниця» та виявлено, що система організації експлуатаційної роботи під’їзних колій даних підприємств та їх взаємодія із залізницями є недостатньо ефективною. Розроблено пропозиції зміни структури організації роботи кожного підприємства по прямому договору з регіональною філією «Південна залізниця» із створенням власних залізничних цехів з метою підвищення ефективності роботи та збільшення об’ємів перевезень на підприємствах гірничо-металургійного комплексу Кременчуцької магнітної аномалії. Проведено економічні розрахунки оцінки ефективності двох шляхів функціонування  підприємств із залізницею: підприємств ГЗК об’єднаного та окремого типу. За результатами розрахунків після економічного обґрунтування обрано оптимальний варіант

Біографії авторів

Ю. В. Шульдінер, УкрДУЗТ

к.т.н., доцент

І. С. Іващенко, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Журавель В. В. Підвищення ефективності функціонування промислової станції шляхом вдосконалення її конструкції [Текст] / В. В. Журавель, І. Л. Журавель // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2015. – № 2/3 (74).

Технологічний процес роботи залізничної станції Золотнишино Південної залізниці [Текст] : Рукопис. — ДН, 2006. — 145 с.

Технологічний процес роботи залізничної станції Потоки Південної залізниці [Текст] : Рукопис. — ДН, 2005. — 152 с.

Інструкція про технологію обслуговування і організацію руху на під’їзній колії ТОВ «Єристівский ГЗК» Південної залізниці [Текст]. — ДН, 2012. — 12 с.

Інструкція про технологію обслуговування і організацію руху на під’їзній колії ТОВ «Біланівский ГЗК» Південної залізниці [Текст]. — ДН, 2010. — 15 с.

Інструкція про технологію обслуговування і організацію руху на під’їзній колії ТОВ «Рудник Галещина» Південної залізниці [Текст]. — ДН, 2011. — 8 с.

Краснов А. «Стальное кольцо Южной магистрали». [Елетронний ресурс] / Краснов А.– 2004 – 2016 - Режим доступу: http://uzdlines.narod.ru/departments/ppzt_lubny.htm Загол. з екрану

«Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kdu.edu.ua/new/lekcii/3_2.pdf

Темченко А.Г. Економіка підприємств гірничо-металургійного комплексу: навч. посіб. у 2-х томах. / Темченко А.Г., Темченко О.А., Максимов С.В. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008. – 496 с.

Lomotko, D.V. Methodological Aspect of the Logistics Technologies Formation in Reforming Processes on the Railways [Електронний ресурс] / Lomotko, D.V., Alyoshinsky, E.S., Zambrybor, G.G. Transportation Research Procedia - 2016 – Режим доступу: https://doi.org/10.1016 /j.trpro.2016.05.482

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-24

Номер

Розділ

Економіка підприємства