DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.110431

МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ СТРУКТУРАМИ

Л. В. Морозова

Анотація


У статті на основі екософських позицій розглянуто особливості організації управління розвитком інтеграційних структур на підґрунті сполучення методів проектного менеджменту й концепції управління змінами. Розроблено референтну модель регламентації інтеграційних процесів. Обґрунтовано рекурсивну взаємозалежність інтеграції й дезінтеграції в процесі розвитку підприємств та їх об'єднань. Досліджено, що умовою успіху інтеграційного розвитку виступає управління якісними трансформаціями заснованими на концепції менеджменту змін.


Ключові слова


інтеграційна корпоративна структура, розвиток, референтна модель, управління взаємодією агентів, концепція менеджменту змін.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гарретт Б.Стратегические альянсы: Пер. с англ./ Б. Гарретт, П. Дюсоож . – М.: ИНФРА-М, 2002. – 332 с.

Паринов С.И. К теории сетевой экономики/ С.И. Паринов. – Новосибирск: ИЭОППСО РАН, 2002. – 168 с.

Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем: Пер. с англ./ Дж. Питерсон. – М.: Мир, 1984. – 264 с.

Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. – М.: ГУ-ВШЭ, 2003. – 324 с.

Старк Д. Гетерархия: неоднозначность активов и организация разнообразия / Д. Старк// Экономическая социология. – 2001. – №2. – С. 115 – 132

Третьяк О.А/ Cетевые формы межфирменной кооперации / О.А. Третьяк, М.А. Румянцева // Российский журнал менеджмента. – 2003. – №2. – т.1. – С. 25 – 50

Каличева Н.Є. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві/ Н.Є. Каличева , В.О. Маслова// Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць – Харків, УкрДАЗТ, 2014. - № 47. - С. 83 - 86
Copyright (c) 2017 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892