АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЯГИ ТА ВАРТОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЛОКОМОТИВУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.109992

Ключові слова:

тариф, вантажні перевезення, тяга, метод Рамсея, локомотив, життєвий цикл, поточні і капітальні витрати, модернізація.

Анотація

В статті розглядаються підходи та методи формування тарифів на вантажні залізничні перевезення, проблеми оновлення тягового рухомого складу ПАТ «Укрзалізниця». Аналізується структура тарифів та доцільність їх підвищення. Досліджуються тарифні складові тяги, структура життєвого циклу локомотиву та вплив на нього модернізації. Розглядаються сучасні технології модернізації. Запропоновано використання механізмів концесії та державно-приватного партнерства на різних стадіях життєвого циклу.

Біографія автора

О. І. Галушко, ТОВ «АРЛЕН», ДВНЗ ПДАБА

директор консалтингової компанії  , ст. викладач  

Посилання

Колесникова Н.М. Теорія адаптивно-гармонізаційного механізму ціноутворення на залізничному транспорті: [монографія] / Н.М. Колесникова. – К., КУЕТТ, 2007. – 349с.

Бapaш Ю. C. Упpaвлiння зaлiзничним тpaнcпopтoм кpaїни: [монографія] / Ю. C. Бapaш. – Д.: Вид-вo Днiпpoпeтp. нaц. ун-ту зaлiзн. тpaнcп. iм. aкaд. В.Лaзapянa, 2006. – 252 c.

Чорний В.В. Конкурентоспроможність залізниць на ринку вантажних перевезень: теорія, методологія, практика: [монографія] / В.В. Чорний. – К.: ДЕТУТ, 2012. – 401 с.

Дикань В.Л. Регулювання економічної діяльності підприємств залізничної галузі / В.Л. Дикань, Н.В. Чебанова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. – №. 25. – С. 11-20.

Чебанова Н.В. Теоретические подходы к совершенствованию системы ценообразования на основе учета спроса на грузовые перевозки / Н.В. Чебанова, Л.Е. Ревуцкая // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Серия: экономические науки. – 2001. - Вып. 34. – С. 170-177.

Кірдіна О.Г. Оновлення рухомого складу залізничного транспорту: вектор на вітчизняного виробника / О.Г. Кірдіна // Вісник економіки транспорту і промисловості . – 2013. - № 41. – с. 106-109.

Галушко О.І. Економічні та технологічні аспекти формування оптимального парку локомотивів в умовах кризи / О.І. Галушко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Х.: Вид-во УкрДУЗТ, 2017. - №57. – с.82-90.

Башко В. Железнодорожные перевозки: тарифные недореформы по-украински // Зеркало недели: Украина, 2016. - №7: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/finances/zheleznodorozhnye-perevozki-tarifnye-nedoreformy-po-ukrainski-_.html. – Загл. с экрана.

Шкляр А. Нова тарифна політика Укрзалізниці: як знайти баланс з національною економікою // VoxUkraine, 2015: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.voxukraine.org/2015/10/19/nova-taryfna-polityka-ukrzaliznytsi-ua/ . – Назва з екрана.

Корнієнко В. Вантажні перевезення: як розв’язати тарифний вузол // Бізнес Цензор, 2017: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biz.censor.net.ua/columns/3019606/vantajn_perevezennya_yak_rozvyazati_tarifniyi_vuzol. – Назва з екрана.

Уляницький Д. Мільярди шукають в тарифі: "Укрзалізниця" має намір підвищити вартість перевезення пасажирів і вантажів // РБК-Україна, 2017: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://daily.rbc.ua/ukr/show/ukrzaliznytsya-namerena-povysit-stoimost-1482767175.html. – Назва з екрана.

Правило золотої середини: що не так з тарифами Укрзалізниці // Залізниця без корупції, 2017: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zbk.org.ua/2017/03/19/pravilo-zoloto%D1%97-seredini-shho-ne-tak-z-tarifami-ukrzaliznici/. – Назва з екрана.

Методика определения стоимости жизненного цикла, лимитной цены подвижного состава и сложных технических систем железнодорожного транспорта (основные положения).- М.: ОАО «РЖД», 2007. – 62с.

Менухова Т.А. Унификация понятий «коэффициент технической готовности», «коэффициент выпуска» и «коэффициент использования автомобилей» с учетом применения новых временных показателей / Т.А. Менухова // Транспортное дело России . – М., 2013. - №1. - с.89-94.

Павлюченко С.Н. Государственно-частное партнерство: боеготовность бизнеса / С.Н. Павлюченко // Вагонный парк. – Х., 2011. - №6. – с. 23-27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-24

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України