РЕФОРМУВАННЯ І СУСПІЛЬНІ ЕФЕКТИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Ю. В. Єлагін УкрДУЗТ, Ukraine
  • Н. О. Проценко УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.110002

Ключові слова:

пасажирські перевезення, реформування залізничного транспорту, сталий розвиток, витрати суспільства, суспільні ефекти транспорту.

Анотація

 Транспорт  впливає на: здоров'я і життя населення;стан атмосфери і біосфери; раціональне використовування природних та енергетичних ресурсів; забезпечення сталого розвитку країни. Залізничні пасажирські перевезення для суспільства більш ефективні ніж автомобільні за рахунок значно менших «зовнішніх витрат» залізничного транспорту. Субсидування перевезень відповідає інтересам суспільства і економіки, адже призводить до зниження зовнішніх витрат(«витрат переливу») пасажирських перевезень;  збільшення мобільності населення, сприяє підвищенню якості трудових ресурсів і якості життя населення, дає довготривалий макроекономічний ефект для усієї країни. Необхідна розробка законодавчого механізму субсидування пасажирських перевезень залізничним транспортом, який буде гарантувати збереження та розвиток пасажирського залізничного комплексу після ліквідації перехресного субсидіювання пасажирських перевезень.

Біографії авторів

Ю. В. Єлагін, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Н. О. Проценко, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Методичний підхід щодо вибору раціонального варіанту розвитку міських пасажирських перевезень / Ю. С. Бараш, Ю. П. Адамян // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць – Харків, УкрДАЗТ, 2015 - № 49 с. 44-53.

Гудков, О.М. Перспективний механізм фінансування пасажирських перевезень на залізничному транспорті [Текст] / О.М. Гудков // Проблеми економіки транспорту: зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011. – Вип. 1. – С. 34-39.

Гудкова, В. Теоретико-прикладні основи підвищення ефективності економічної діяльності підприємств на ринку транспортного обслуговування населення [Текст] / В. Гудкова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 25. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 11-28.

Дикань В.Л. Перспективи фінансування приміських пасажирських перевезень в умовах акціонування залізничного транспорту [Текст] / В.Л. Дикань, Ю.В. Єлагін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 16. – С. 46-48.

Дикань, В.Л. Інформаційні технології підвищення ефективності пасажирських перевезень [Текст] / В.Л. Дикань, Ю.В. Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2015. – Вип. 52. – С. 107-110.

Ейтутіс Г.Д. Стратегія реформування залізниць України на основі регіоналізації транспортного обслуговування [Текст]: дис…д-р. екон. наук: 08.00.03 / Ейтутіс Георгій Дмитрович;Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – Київ, 2010.– 452 с.

Єлагін Ю.В. Проблеми сталого розвитку суспільного транспорту та суспільні транспортні витрати. [Текст] / Ю.В. Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць – Харків, УкрДАЗТ, 2011 - № 35 с. 254-256

Полякова О.М. Особливості розвитку пасажирських перевезень на залізничному транспорті України / Полякова О.М., Іванченко Ю.В. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 57. – С.91-97

Чаркіна Т.Ю. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг : дис. … канд. екон. наук / Т. Ю. Чаркіна. – Х. : УкрДАЗТ, 2013. – 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-24

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України