ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Автор(и)

  • В. М. Герасименко НА НГУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.110425

Ключові слова:

методика, конкурентоспроможність, продукція, підприємство, маркетинг, стратегія, модель.

Анотація

Запропоновано методичні рекомендації щодо оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції. Обґрунтовано імітаційну модель системної динаміки конкурентної позиції підприємства. Розроблено модель сценарного планування маркетингової стратегії підприємства. Визначено, що обґрунтування стратегічних маркетингових рішень має базуватися на підґрунті аналізу сценаріїв динаміки рівня конкурентоспроможності продукції підприємства, навіть за умови взаємодії на різних цільових ринках з відмінними стратегіями присутності. 

Біографія автора

В. М. Герасименко, НА НГУ

ст. викладач 

Посилання

Балабанова Л.В. Стратегическое маркетинговое управление предприятием: монография/ Л.В. Балабанова, ВВ. Слипенький. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 171 с.

Гавриш О.М. Деякі аспекти моделювання конкурентної динаміки підприємства/ О.М. Гавриш // Вісник міжнародного слов’янського університету. Серія "Економічні науки". – 2008. – Том ХІ. – №1. – С. 17-22.

Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками. Проект "сборка холдинга": монография/ А.Р. Горбунов. – М.: Глобус, 2004. – 240 с.

О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской./ Дж. О’Шонесси – СПб: Питер, 2001 – 864 с.

Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия. Научное издание / Ю.Б. Иванов – Харьков.: Изд. ХНЭУ, 2004. – 256 с.

Коршунов В.И. Механизм маркетинговых исследований рынка/ В.И. Коршунов. – Харьков: Основа, 2008. – 352 с.

Дикань В.Л. Реформирование экономики Украины и конкурентоустойчивость предприятий: монографія/ В.Л. Дикань. – Харьков: Основа, 1997. -345 с.

Каличева Н.Є. Роль залізничного транспорту у підвищенні конкурентоспроможності економіки України в глобальній економічній системі/ Н.Є. Каличева// Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтнграційних та глобальних викликів: монографія/ За заг. ред.. д-ра екон. наук, проф.. О.С. Іванілова. – Х.: ФОП Панов А.М., Видав. дім «В справі», 2016. – С. 35-45.

Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации/ П. Сенге. – М.: ЗАО "Олимп – Бизнес", 2003. – 408 с.

Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика)/ Дж. Форрестер / Общая редакция и предисловие Д.М. Гвишиани. – М.: Прогресс, 1971. – 340 с.

Шкардун В.Д. Маркетинговые основы стратегического планирования: Теория, методология, практика: монография/ В.Д. Шкардун. – М.: Дело, 2005. – 376 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-24

Номер

Розділ

Економіка підприємства