ЗАЛЕЖНІСТЬ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ ДЕРЖАВИ ВІД РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • В. Г. Яковенко УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.110469

Ключові слова:

соціально-трудові відносини, економіка праці, мотивація праці, активізації соціального розвитку, трудові відносини, працездатні та безробіття, управління персоналом.

Анотація

Розглянуто основні економічні та політичні питання, що впливають на розвиток соціально-трудових відносин. Виявлено взаємозв’язки між проблемами соціально-трудових відносин та дестабілізацією економічних процесів. Сформовано основні соціально-економічні компоненти, що впливають на стійкість економічного росту. Представлено фактори активізації інтелектуального потенціалу. Встановлено і доведено тісний зв'язок між  трудовою діяльністю  та соціальними відносинами, а також  їх вплив на ефективність виробничих процесів, та розвиток економіки.

Доведено, що соціально-трудові відносини  є не менш важливими ніж матеріальні засоби виробництва, та являють собою основу для досягнення конкурентоспроможності і ефективності роботи підприємств та економічного зростання. 

Біографія автора

В. Г. Яковенко, УкрДУЗТ

к.е.н, доцент

Посилання

Колот А. М. Еволюція ролі держави та інструментарію її впливу на розви- ток соціально-трудової сфери [Текст]: / А.М. Колот// Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник наукових праць. - № 1. – 2011. – С. 4-10.

Онікієнко В. В. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи [Текст]: монографія / за ред. В. В. Онікієнко. – К. : Рада по вивченню продуктивних сил України.- 2007. – 286 с.

Герасименко О.О. Компоненти моделі регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві [Текст] / О.О. Герасименко // Стратегія економічного розвитку України. – 2009. - №24-25. – С.198-203.

Статистичний щорічник України за 2015 [Текст]: / за редакцією І.М. Жук. – Київ .- 2016. – 216 с.

Блауг М. Теория перепроизводства Мальтуса [Текст] / М. Блауг // Экономическая мысль в ретроспективе Economic Theory in Retrospect. — М.: Дело, 1994.- 627 с.

Моліна О.В. Соціально-економічний розвиток регіонів Українського Причорномор'я: теорія, методологія, практика [Текст]: монографія / За ред. акад. НАН України Б.В. Буркинського.- Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2010. – 376 с.

Яковенко В.Г. Підходи до формування мотиваційного впливу в сучасних умовах [Текст] / В.Г. Яковенко, Н.В. Гриценко, Т.О. Тимофеєва / . - ScienceRise № 5/3(10). - 2015.- С. 5-12

Вітте Л. Європейська соціальна модель і соціальна згуртованість: яку роль відіграє ЄС. – К:, Заповіт, 2006. – 44 с.

Гідденс Е. Майбутне европейської соціальної моделі [Текст]: /Е. Гідденс. – К.: Заповіт, 2006. – 56 с.

Яковенко В.Г. Розвиток соціально-трудових відносин, як резерв досягнення стійкого економічного росту [Текст]: » / В.Г. Яковенко // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євро інтеграційних та глобальних викликів. -Харків: ХНУБА. - 2016. - С. 103-104

Грішнова О. А. Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Грішнова, Г. Ю. Міщук // Демографія та соціальна економіка. - 2013. - № 2. - С. 167-178. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2013_2_18.

Toffler, Alvin. The Third Wave [Electronic resource] / Alvin Toffler.- 1980. – 120 с. - Режим доступу: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4821.

Хенди Ч. Слон и блоха (будущее крупных корпораций и мелкого бизнеса) [Текст]: / Ч. Хенди. – Альпина , Москва. – 2004. - 204 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-24

Номер

Розділ

Соціально-економічні питання