РОЛЬ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Н. Є. Каличева УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.110007

Ключові слова:

національна економіка, виробництво, транспорт, логістика, інфраструктура, співробітництво, розвиток, ефективність

Анотація

Стаття присвячена питанням визначення ролі транспортно-логістичних систем у забезпеченні стійкого розвитку національної економіки. Досліджено, що для ефективного розвитку вітчизняній економіці потрібно сконцентрувати увагу на декількох перспективних напрямах, одним з яких є формування транспортно-логістичних систем, що дозволить створити умови для тісної взаємодії виробництва та транспорту і допомогти їй стати повноцінним учасником світової економічної системи.

Біографія автора

Н. Є. Каличева, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Посилання

Калетнік Г. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави/ Г. Калетнік, С. Козловський, В. Козловський //Економіка України. – 2012. - №7. – С. 16-25.

Пакулін С.Л. Ресурсне забезпечення і стійкість регіональної економіки / С.Л. Пакулін, О.О. Топчій// Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. – 2014. - Т. 22. Вип. 8(1). – С. 40-45.

Висоцька І.Б. Поняття та сутність категорії "соціально-економічна стійкість національної економіки"/ І.Б. Висоцька// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: серія економічна. – 2013. - Вип. 1. – С. 13-20.

Дикань В.Л. Українська модель економічної системи як нова концепція розвитку національної економіки /В.Л. Дикань// Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 44. – С. 11-17

Каличева Н.Є. Роль транспорту у забезпеченні ефективності функціонування маркетингово-товарно-логістичної схеми підприємства /Н.Є. Каличева// Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків, УкрДУЗТ, 2016. - № 56. -С. 93-96.

Каличева Н.Є. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві/ Н.Є. Каличева , В.О. Маслова// Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. - № 47. - С. 83 - 86.

Дикань В.Л. Перспективы развития экономики Украины в условиях формирования международных транспортных коридоров в системе мировой глобализации экономики/ В.Л. Дикань//Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип.42. – С. 144 - 149.

Пащенко Ю.Є. Державно-приватне партнерство як механізм фінансового забезпечення розвитку транспортної інфраструктури залізниць/ Ю.Є. Пащенко, М.В. Корінь// Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 49. – С. 74-79.

Токмакова І.В. Проблеми та перспективи розвитку транспортної логістики в умовах глобалізації економічного простору/ І.В. Токмакова// Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. - Вип. 35. - С. 274 - 277.

Каличева Н.Є. Покращення функціонування логістичних систем за рахунок удосконалення транспортних послуг / Н.Є. Каличева// Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. − Хмельницький: ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2015. – Вип. 2 (38). - С. 80 – 83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-24

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України