СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПИВНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • И. В. Воловеськая Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-4400-8066
  • Б. Кулешов Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i59.113683

Ключові слова:

пивна галузь, тенденції розвитку

Анотація

Галузь пивоваріння кардинально відрізняється від всіх інших видів промисловості. Вона поєднує в собі як традиції багатьох поколінь, так і економіку в чистому вигляді.

В сучасних умовах діяльність сфери пивної галузі набуває все більш динамічний характер і справляє суттєвий вплив на розвиток національного господарства.

Ця галузь дуже инвестоемкая. Одне робоче місце у пивоварній галузі додатково створює до 10 робочих місць в суміжних галузях.

Якщо говорити про інноваційності та модернізації промисловості, то можна сказати, що прикладом однієї з найбільш інноваційних, модернізованих, сучасних галузей проммисловості є саме пивоварна галузь.

Згідно результатів аналізу, три відсотки робочих місць в галузі створюють двадцять відсотків валового продукту харчової промисловості.

Пивна ніша є однією з найбільш прибуткових на вітчизняному ринку. Це відбувається тому, що велика частина населення світу, а точніше, близько 70% вживають пиво.

У даній статті розглядаються та аналізуються сучасні тенденції розвитку галузі пивоваріння в світі та Україні.

Біографії авторів

И. В. Воловеськая, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Б. Кулешов, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Агафонов В.П., Оболенский Н.В. Продвижение пива на рынке с учетом социокультурных традиций страны // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Экономика. - 2015. - № 2 (4). - С. 70-78.

Говдя Д., Петровский Я. Запретное пиво: как работает новый закон [Интернет ресурс]. – URL: http://www.ukrbeer.kiev.ua/news/7504

Гончарук А.Г. Механизм обеспечения эффективности бизнеса (на примерепивной отрасли Украины) // Зарубежный опыт.-2008.-№22(127).-С.56-67.

Дикань В.Л. Економічна безпека підприємства [Текст]: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей ВНЗ / В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, О.В. Маковоз. – Х.:УкрДАЗТ, 2011. – 270 с.

Зипаев Д. В., Павлович В. Е. Экономическое обоснование производства пивного напитка с использованием тритикалевого солода // Биоэкономика и экобиополитика. — 2016. — №2. — С. 52-56.

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). [Интернет ресурс]. – URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do. (дата доступа 07.12.2015).

Исследование украинского рынка пива: тенденции и прогноз [электронный ресурс]. -Режим доступа: https://koloro.ua/blog/issledovaniya/issledovanie-ukrainskogo-rynka-piva.html

Казаков И.О., Киселева Т.Ф., Цветков Е.В. Исследование потребительских предпочтений на рынке пива // Техника и технология пищевых производств. - 2014. - № 3 (34). - С. 158-162.

Киселев К.В. Анализ структуры торгового предложения на рынке пива. В сборнике: ИМПУЛЬС–2012 Труды IX Международной научно-практической конференции студентов, молодых ученых и предпринимателей в сфере экономики, менеджмента и инноваций. В 2-х томах. - Томск: Изд. «Национальный исследовательский Томский политехнический университет». - 2012. - С. 267-269.

Коновалов Д.В. Стратегическое поведение предприятия на рынке пива// Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2013. - № 3. - С. 55-58.

Оганесян Л.А., Саркисов Г.И., Магомедов М.Д., Алексеячеко Е.Ю. Эфективность развития предприятий пивоваренной отрасли №3, 2012г. Изд-во пищевая промышленность, М, (50-51).-121с.

Рынок пива в Украине. [электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.pivnoe-delo.info/2017/02/03/rynok-piva-ukrainy-bolshaya-trojka-stala-menshe/#002].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-01

Номер

Розділ

Загальноекономічні питання