№ 59 (2017)

Зміст

Державне регулювання економіки

Україна в глобальній світосистемі: особливості та наслідки державної економічної політики PDF (Русский)
В. Л. Дикань, А. В. Обруч
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Г. Кірдіна
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ PDF
О. В. Маковоз, А. С. Глазкова, К. А. Ісаєва
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
О. В. Шраменко

Проблеми транспортного комплексу України

ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУВ КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ PDF
О. Г. Дейнеко, Ю. С. Бондарев
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
О. Г. Дейнеко, О. В. Семенцова, О. Л. Васильєва
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СИСТЕМИ ШВИДКІСНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ МАГІСТРАЛЕЙ PDF
О. Г. Дейнеко, Є. Юрченко
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ PDF
Ю. В. Єлагін, Г. В. Коршикова
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
М. В. Корінь, М. В. Кривда
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИМИ ПАСАЖИРСЬКИМИ ЗАЛІЗНИЧНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ PDF
В. О. Овчиннікова, М. В. Габєлков
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО- ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ PDF
М. О. Устенко, В. С. Івашкевич

Економіка підприємства

ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF (Русский)
Т. Е. Андреева, О. А. Гетьман
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Ю. Т. Боровик
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Г. М. Гребенюк
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Г. П. Заєць
АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Н. Є. Каличева, А. С. Сілантьєв
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВАГОНОБУДУВАННЯ PDF
А. В. Кузуб
ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
В. О. Маслова, О. В. Бойко
ОЦІНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО PDF
І. Л. Назаренко, Т. Г. Стогнієва
ПРІОРИТЕТИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В НАПРЯМУ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ PDF
Микола Ілліч Писаревський
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАТРАТ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Н. Й. Радіонова
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
І. В. Соломніков
ОЦІНКИ РИЗИКІВ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. О. Тертичний
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
А. В. Толстова, А. В. Котельнікова
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю. М. Уткіна, Ю. Беседіна

Інвестиційна та інноваційна діяльність

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ PDF
О. В. Дикань, Т. О. Новак
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Н. Г. Панченко
ОРГАНІЗАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
І. В. Токмакова, А. М. Зубов

Менеджмент і маркетинг

ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ КОНЦЕПЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ PDF
О. В. Богоявленская
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
О. Г. Дейнеко, А. Л. Каплієнко
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ПРАКТИЦІ ФОРМУВАННЯ І ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. В. Дикань, О. В. Смаль
ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Г. Є. Островерх
КОГНІТИВНИЙ СИНТЕЗ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ПЕРСОНАЛОМ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАЛІЗНИЦЬ, ВПРОВАДЖУЮЧИХ ПЕРСПЕКТИВНІ ІНТЕНЦІЙНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РУХОМ ШВИДКІСНИХ ПОЇЗДІВ PDF
В. М. Петрушов
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Л. О. Позднякова, В. О. Котик, А. К. Стандіо
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. Г. Сухорукова, С. І. Шпак

Загальноекономічні питання

АНАЛІЗ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ PDF (Русский)
И. В. Воловельская, Е. Калиновская, А. Гончарова
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПИВНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
И. В. Воловеськая, Б. Кулешов
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФАКТОРНІ УМОВИ СТАБІЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ ПОТОКІВ БАНКІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИПАДОК PDF (English)
Dmitry I Kolomyichuk

Соціально-економічні питання

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Н. В. Гриценко
РІВЕНЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: ЕКОНОМІЧНІ ПІДСТАВИ PDF (Русский)
О. А. Комаренко
АКСІОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПРАВОСЛАВНОЇ МОДЕЛІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ШЛЯХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
В. В. Компанієць, О. М. Полякова, О. О. Бела