ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ «ЕКОНОМІКИ ЩАСТЯ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121086

Ключові слова:

фактор, споживач, поведінка споживачів, економіка споживання, економіка щастя.

Анотація

На сьогоднішній день можна з упевненістю констатувати, що у світової спільноти достатньо коштів і ресурсів, щоб кожна окремо взята людина була забезпечена усім необхідним.


Глобалізація призводить до того, що багаті та успішні країни використовують країни, що розвиваються, у своїх цілях, під виглядом допомоги маніпулюючи ними, при цьому висуваючи все нові умови. Причому, одні країни в результаті все більше процвітають, в той час як інші дедалі більше опускаються в боргову яму.
Однак, нерівність, тобто нерівномірний розподіл доходу, як між окремими особами, так і між країнами приводить до поділу на тих, кому доступно практично все й на тих, хто в нескінченній боротьбі, намагається задовольнити мінімальне коло необхідних потреб.

Сьогодні суспільні цінності спрямовані на досягнення прибутку, що викликає негативні зміни суспільної свідомості з-за свого постійного домінування над такими якостями, як справедливість, чесність, довіра, любов.

В результаті стає зрозумілим, що така економіка не має перспектив.

В якості єдино можливої альтернативи пропонується «економіка щастя», в умовах якої стане можливим справедливе соціально-економічний розвиток, при якому будуть створені можливості для задоволення як матеріальної, так і духовної сторонами життя.

У статті розглянуто основні параметри «економіки щастя», проведено порівняльний аналіз поведінки споживачів в умовах «економіки споживання» та «економіки щастя», показано відсутність прямого зв'язку між доходами і щастям.

Біографії авторів

В. Л. Дикань, УкрДУЗТ

д.е.н., професор

И. В. Воловельская, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Посилання

Антипина О. Экономическая теория счастья как направление научных исследований / О. Антипина // Вопросы экономики. – 2012. – № 2. – С. 94–107. 2. Бутан: страна, заменившая ВВП индик

Воробьев Е. М. Экономика счастья как новая экономическая парадигма// Воробьев Е. М. , Демченко И.

Дикань В.Л. Економічна безпека підприємства [Текст]: навч. посібник / В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, О.В. Маковоз. – Х.: УкрГАЖТ, 2011. – 243 с.

Дикань В.Л. Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособ. / В.Л. Дикань, Е.В. Шраменко, Н.В. Якименко. – Харьков: УкрГАЖТ, 2008. – 274 с.

Дикань В.Л. Управління бізнесом [Текст]: підручник / Дикань, В.Л., ПанченкоС.В., Маслова В.О., Воловельська І.В.- Х.: УкрДАЗТ, 2017. – 315 с.

Михайлова М. Индекс счастья [Электронный ресурс] / М. Михайлова // Волжская коммуна. – 2011. – 28 июля. – Режим доступа: http://www.vkonline.ru/article/118852.html

Румянцева Е.Е. Экономика счастья Электронный ресурс] / Румянцева Е.Е. – Режим доступа: https://cepheusbook.info/books/ekonomika-schastya

Сайт Центра гуманитарных технологий // http://gtmarket.ru/ratings/ human-development-index/human-development-index-info

Сакс Джефри Экономика счастья http://inosmi.ru/usa/20110830 /174011093.html#ixzz2RDyEQ1Zd].

Статт Д. Психология потребителя. СПб.: Питер, 2003. - 446 с

Статистика и обзор стран мира http://stattur.ru/country.php

Чинакова Н.В.. Экономика счастья: Современные исследования и дискуссии // Мир экономики управления, 2016. Том 16№1 с.101-115

Энджел Д. Ф. Блэкуэлл Р. Д., Миниард Пол У. «Поведение потребителей», издательство «Питер», С-Петербург, 2009

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Соціально-економічні питання