№ 60 (2017)

Зміст

Соціально-економічні питання

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ «ЕКОНОМІКИ ЩАСТЯ» PDF
В. Л. Дикань, И. В. Воловельская
КУЛЬТУРА ПРАЦІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ PDF
Н. В. Гриценко
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У БІЗНЕСОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Н. Г. Панченко
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ЙОГО КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА PDF
О. М. Полякова, Є. В. Хорошаєва
ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ИНДИКАТОР РІВНЯ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ PDF
А. И. Фролов, И. Н. Крутько, О. А. Комаренко

Державне регулювання економіки

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ “ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНА БЕЗПЕКА” PDF
М. А. Мащенко
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
А. В. Толстова, С. Кібальчич
АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
Н. Л. Фролова

Проблеми транспортного комплексу України

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ PDF
Ю. Т. Боровик, Ю. В. Єлагін, В. В. Гур’янов
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОБСЯГ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Р. С. Веприцький, Г. Ейтутіс, С. Артем'єва
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ МЕРЕЖІ ШВИДКІСНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ МАГІСТРАЛЕЙ PDF
І. Ю. Зайцева
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВАГОННОЇ ДІЛЬНИЦІ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
І. Л. Назаренко, Ю. Г. Гавриленко
УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
І. В. Паламарчук, Н. А. Артюх
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Т. Г. Сухорукова
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ НА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
М. О. Устенко, В. С. Івашкевич

Економіка підприємства

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ РЕКЛАМИ PDF
О. П. Бутенко, К. В. Головченко
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
И. В. Воловельская, А. Цапко, А. Кушнирик, К. Купрадзе
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
О. В. Громова, А. П. Рубан
ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ІМІДЖУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ PDF
Н. Є. Каличева, А. О. Прокопенко
ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ З ПОЗИЦІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
О. Г. Кірдіна
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
К. А. Мамонов, Д. О. Пруненко, О. І. Угоднікова
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
В. О. Маслова, М. О. Лисиця
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Г. В. Обруч, В. Е. Ємцова
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ АВТОТРАНСПОРТУ PDF
В. О. Овчиннікова, Г. Є. Островерх, Я. В. Пасіч
СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ЗАПАСІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
В. М. Орлова, Д. Р. Кокошвілі
ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
М. І. Писаревський
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ю. М. Уткіна, Г. О. Становихіна
ЯК ПОДОЛАТИ ПОТРЕБУ У РОБІТНИЧИХ КАДРАХ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Н. В. Янченко, В. В. Благой, В. В. Благая

Інвестиційна та інноваційна діяльність

РОЛЬ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ PDF
А. В. Непран, І. Є. Тимченко, Н. М. Каменева
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
І. В. Соломніков

Менеджмент і маркетинг

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Т. М. Гайворонська, Т. М. Глушенко
ПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
М. В. Корінь, О. О. Шевченко, О. О. Шовкопляс
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
В. О. Маслова, О. В. Шраменко, В. М. Сапронов
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ХАРКІВ СОРТУВАЛЬНИЙ (ТЧ-10)» ДП ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ PDF
У. Л. Сторожилова, І. Ю. Сиротенко
РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
І. В. Токмакова, І. М. Войтов, Я. В. Діденко

Загальноекономічні питання

ПЕРВИНІ ДОКУМЕНТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СПІРНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ТРАКТОВКИ PDF
Н. В. Каменева, О. І. Фролов, О. М. Левчук
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ АШХАБАДСЬКОЇ ДЕС) PDF
Н. В. Кондратюк, М. О. Кашанов