УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Автор(и)

  • І. В. Паламарчук УкрДУЗТ, Ukraine
  • Н. А. Артюх УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121342

Ключові слова:

логістична інфраструктура, інвестування, ефекти, ланцюг постачання, управління ланцюгами постачання, засоби.

Анотація

У статті досліджено найбільш суттєві аспекти управління ланцюгами поставок. Розглянуто зміст поняття логістичної інфраструктури ланцюгів поставок та її складових. Розроблено роль партнерства в ланцюгу поставок, розроблено модель розвитку ланцюга поставок як економічної системи. Ідентифіковано ефекти від розвитку логістичної інфраструктури на мікро- мезо- і макрорівнях національної економіки

Біографії авторів

І. В. Паламарчук, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Н. А. Артюх, УкрДУЗТ

студентка

Посилання

Крикавський Є. Логістика для економістів : [підручник] / Є. Крикавський. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014, – 476с.

Крикавський Є. Логістичні системи : [навч. посібник] / Є. Крикавський, Н. Чорнописька. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 107 с.

Економіка логістичних систем : [монографія] / [М. Василевський, І. Білик, О. Дейнега, М. Довба, О. Костюк, Є. Крикавський та ін.]. – Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008. – 596 с.

Сумець О. Логістичні системи і ланцюги поставок : [навчальний посібник] / О. Сумець, Т. Бабенкова. – К. : Хай-Тек-Прес, 2012. – 220 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/72755/ logistika/logistichni_sistemi_i_lantsyugi_postavok.

Овчаренко Г. Управління ланцюгами постачання підприємства на основі системи SCM / Г. Овчаренко, О. Рудківський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3. – T. 1. – С. 138–142.

Infrastruktur: Bund investiert 50 milliarden garantierte finanzierung für brückensanierungen. LOGISTIKHEUTE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.logistik-heute.de/category/Verschlagwortung-f-LOGISTIK-HEUTE-BEREICHE-und-THEMEN/Transport-und-Dienstleistung/Schienengueterverkehr/Infrastruktur.

Сток Дж. Стратегическое управление логистикой / Дж. Сток, Д. Ламберт ; пер. с 4-го изд. – М. : ИНФРА_М, 2005. – 797 с.

Bozarth C.B., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Helion, Gliwice 2007.

Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa, cząść 1, 2010.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.

Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. Міжнародна логістика. Навчальний посібник. – К.: Обрії, 2011. – 540 с. – Режим доступу: http://lgtinfo.com.ua/images/stories/books/miznarodnalogistica/mlr4.pdf.,c.118.

Michael Hugos. Zarządzanie łańcuchem dostaw: podstawy / wydanie II. – Wydawnictwo Helion, 2011. –280 s.

Douglas M. Lambert. Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance. Third edition. – Sarasota: Supply Chain Management Institute, 2008. – 431 s.

Szymonik Andrej. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw /A. Szymonik // część 1. – Difin, Warszawa, 2010. – 214s.

Szymonik Andrej. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw /A. Szymonik // część 2. – Difin, Warszawa, 2011. – 206 s.

Sliwczyński Bogusław. Planuwanie logistyczne. Bibliotekaq Logistyk, Poznań, 2007/ – 377 s

Овчаренко Г. Управління ланцюгами постачання підприємства на основі системи SCM / Г. Овчаренко, О. Рудківський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3. – T. 1. – С. 138–142.

Kearney А.Т. Logistics productivitv: the competitive edge in Europe / A.T. Kearney. – Chicago, 1994.

Jacoby D., Hodge D. Infrastructure investment: the supply chain connection. Logistics. May 04, 2017 | 6:18 PM [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.supplychainquarterly.com/topics/Logistics/scq200804-infrastructure.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-29

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України