ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121343

Ключові слова:

охорона праці, виробничий травматизм, професійні захворювання, безпека праці

Анотація

У статті розглянуті питання охорони праці в державному і галузевому аспектах.  Підкреслюється актуальність питання охорони праці, незважаючи на позитивну динаміку виробничого травматизму.  Акцентується увага на невідповідність певних показників вимогам МОП.  Виділені основні проблеми охорони праці на залізничному транспорті, а також перераховані завдання, які необхідно вирішити для підвищення безпеки праці залізничників.

Біографія автора

Т. Г. Сухорукова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Посилання

Про охорону праці [Електронний ресурс]: закон України від 14 жовтня 1992 року - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/ 2694-12

Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и стратегия управления персоналом: учебно-практическое пособие / Л.В. Ивановская. - М.: Проспект, 2013. - 64 c.

Охорона праці, її предмет, об’єкт, методологічні основи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/search? Q =%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96&gws_rd= cr&dcr=0&ei=lXYzWubrBajF6QSzwYmgDw

Панченко С.В. Социально-экономические аспекты высокоскоростного железнодорожного транспорта: учебник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, А.А. Каграманян, Т.Г. Сухорукова. – Харьков: «Диса плюс», 2016. – 232 с.

Жидецький В. Ц. Основи охорони праці / В. Ц. Жидецький. - Л.: УАД, 2006. - 336 с.

Дикань В. Л. Економіка праці на підприємствах залізничного транспорту: навч. посібник / В.Л. Дикань, Ю. В. Елагін, Т.Г. Сухорукова. - УкрДАЗТ, 2012. – 345 с.

Дикань В. Л. Організація виробництва: навч. посібник / В. Л. Дикань, В. О. Мельник. - Харків: ТОВ “РИФ”, 2007. – 255 с.

Офіційний сайт статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA

Основи охорони праці: підручник / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний [та ін.]. - 2-ге вид. - Харків: Основа, 2006. - 448 с.

Аналіз стану виробничого травматизму та умов праці на підприємствах транспортно-дорожнього комплексу та галузі поштового зв’язку за 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: рікhttps://mtu. gov.ua/files/analiz_avar_ 2014.pdf.

Дикань В. Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія / В. Л. Дикань, В. О. Зубенко. – Х.- УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Козодой Д.С. Вимоги до сучасної системи управління охороною праці підприємств залізничного транспорту / Д.С. Козодой // Весник ХНАДУ, вып. 59, 2012. – с. 95 – 99.

Сусленко В. Необхідно створити єдину корпоративну систему управління охороною праці в ПАТ «Укрзалізниця» [Електронний ресурс] / В. Сусленко. – Режим доступу: http://ukrrailways.com/ intervyu/1783-valerij-suslenko-neobkhidno-stvoriti-edinu-korpo rativnu-sistemu-upravlinnya-okhoronoyu-pratsi-dlya-pat-ukrzaliznitsya.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України