ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ “ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНА БЕЗПЕКА”

Автор(и)

  • М. А. Мащенко ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121154

Ключові слова:

безпека, інвайронментальна економіка, інвайронментальна безпека, держава, соціально-економічний розвиток.

Анотація

Обґрунтовано, що соціально-економічний розвиток країни має не тільки позитивні аспекти, але й породжує екологічні проблеми. Досліджено, що вирішення проблем еколого-­економічної взаємодії дозволить побудувати економіку сталого розвитку, тобто екологічно та соціально збалансовану економіку. Визначено місце інвайронментальної економіки. Досліджено взаємозв’язок економічної безпеки та інвайронментальної економіки. Теоретично обґрунтовано сутність економічної категорії «інвайронментальна безпека». 

Біографія автора

М. А. Мащенко, ХНЕУ ім. С. Кузнеця

к.е.н., доцент 

Посилання

Варналій З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : моногр. / З. С. Варналій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. — К. : Знання України, 2011. — 299 с.

Власюк О. С. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання / О. С. Власюк. — К. : ДННУ «Академія фінансового управління», 2011. — 474 с.

Концепція економічної безпеки України / Ін-т. економ. прогнозування; Кер. проекту В.М. Геєць. – К.: Логос, 1999. – 56 с.

Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія / А. М. Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с.

Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: Монографія / Б.В. Губський. – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2001. – 122 с.

Жаліло Я.А. Економічна безпека держави, підприємства, особи в інтегрованому суспільстві / Я.А. Жаліло // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», Ін-т міжнар. відносин. – 2001. – Вип.26. – С. 24-27

Мунтіян В.І. Економічна безпека України / В.І. Мунтіян. – К. : КВШ, 1998. – 462 с.

Пашко П.В. Умови та чинники забезпечення митної безпеки / П.В. Пашко // Митна справа. – 2010. – № 1(67). – С. 5-16.

Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сут- ність і напрямки забезпечення : монографія / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько. – К. : НІСД, 1997. – 144 с.

Hoepner, A. G. F., B. Kant, B. Scholtens, and P.-S. Yu (2013) Is the journal Ecological Economics really in itself a poor and misleading guide to what ecological economics is about? A reply to “Influencing the perception of what and who is important in ecological economics” Ecological Economics 89, 174-176. Хопнер, А. Г. Ф., Б. Кант, Б. Шолтенс і П.-С. Ю. (2013 р.)

Офіційний сайт Міністерства економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/

Офіційний сайт ООН, представництво в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Державне регулювання економіки