ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ РЕКЛАМИ

Автор(и)

  • О. П. Бутенко ХНУБА, Україна
  • К. В. Головченко ХНУБА, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121346

Ключові слова:

бюджетування, управління малим бізнесом, бюджетування реклами на малому підприємстві за методом «Виходячи з цілей і завдань», конкурентоспроможність малого бізнесу.

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність використання елементів бюджетування на малих підприємствах для підвищення їх конкурентоспроможності. Для цього складені характеристики використання бюджетного рекламування підприємств великого та малого бізнесу, встановлені причини небажання керівників використовувати цей метод на підприємстві, запропоновані напрями їх мінімізації. Наведено алгоритм послідовності виконання бюджетування реклами за методом «Виходячи з цілей і завдань», а також запропонована методика економічного обґрунтування прийнятого рішення з бюджетування реклами малого підприємства. Економічні розрахунки виконані на прикладі діяльності торгівельного підприємства 

Біографії авторів

О. П. Бутенко, ХНУБА

к.е.н., доцент

К. В. Головченко, ХНУБА

магіст

Посилання

50 Reasons Why Some Businesses Fail While Others Succeed [Електронний ресурс] // Режим доступу : https://www.successharbor.com/why-some-businesses-fail-while-others-succeed-02132015/ - Загол. з екрану

Економічна статистика. Економічна діяльність. Промисловість [Електронний ресурс]: офіційні дані Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Дикань О. В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення [Електронний ресурс] / О. В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 57, – 58 с. – Режим доступу до журн. : http://btie.kart.edu.ua/article/view/101559

Федорченко О. Є. Удосконалення системи бюджетування на підприємстві [Електронний ресурс] / О. Є. Федорченко // Економіка та держава. – 2015. – Вип. №11, – 37 с. – Режим доступу до журн.: http://www.economy.in.ua /pdf/11_2015/11.pdf

Жовновач Р. І. Постановка системи бюджетування на підприємстві [Електронний ресурс] / Р. І. Жовновач // Наук.-дослідн. фінанс. інститут Мін. фін. України, КНТУ. – 2006. – 333 с. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2416/1/12.pdf

Чумак К. М. Система бюджетів як елемент фінансового управління підприємством / К. М. Чумак // Економічні науки.– 2011. –Вип. 2, Т. 2. – 83 с.;

Ліонель А. М. Исследование методов составления рекламных бюджетов: практика и литература / А. М. Ліонель // Европейский журнал маркетинга. – 1993. – Vol. 27 Issue: 5. – pp.5-21 - Режим доступу: https://doi.org/10.1108/03090569310039697

Діброва Т. Г. Процедура планування бюджету рекламної кампанії: комбінований підхід [Електронний ресурс] / Т. Г. Діброва // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2014. – Вип. № 11. – 349 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/evntukpi_2014_11_56

Андрєєва Т. Є. Оцінка стратегічного потенціалу підприємства в контексті впливу факторів зовнішнього середовища / Е. Є. Андрєєва, О. О. Гетьман // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 59 – С. 91-101. – Режим доступу до журн. : http://btie.kart.edu.ua/article/view/101559

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства